SAL7393, Act: V°254.4-R°255.1 (439 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°254.4-R°255.1  
Act
Date: 1500-02-10

Transcription

2019-12-18 by helga peeters
Allen dat pet(er) vand(er) hoeven al(ia)s waut(er)s en(de)/
en(de) m(ar)griete smeets docht(er) wijlen meest(er) arnts/
zijn huysvr(ouwe) hebben geconst(itueert) irr(e)vocabilit(er) he(re)n
//
en(de) meeste(re)n arturu(m) malder om met rechte/
te vervolgen dactie vanden beleyde en(de) scepen(en)/
brieven van loeven(e) van twee r(ins)g(ulden) erffel(ijc)/
alle ja(r)e vallen(de) iii[a] m(ar)cii als arnde wijlen/
smeets bekint wa(r)en voe(r) scepen(en) van loeven(e)/
a(n)no lxxxii m(ar)cii iii[a] Alle questien en(de) gescillen/
d(air) uuyt spruyten(de) te vervolgen te bedinghen/
te wynnen te verlyesen (et)c(etera) meliori forma/
promitt(entes) rat(um) absq(ue) calculo cor(am) borch zedele(re)/
febr(uarii) x[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt