SAL7393, Act: V°255.1-R°256.1 (440 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°255.1-R°256.1  
Act
Date: 1500-02-10

Transcription

2019-12-18 by helga peeters
Item want de voirs(creven) recognitie spruyten(de) compt/
en(de) v(er)nyeuwt wordt uuyt eene(n) ande(re)n bekyn br(ieven)/
bijden voirs(creven) barth(olomeeus) en(de) zijne(n) borgen bekint m(er)ten(e)/
van oppendorp int jair van lxxvii aprilis xiii/
d(air)uuyt arnoldus van vroenhoven als procur(eur)/
van katlijne(n) van oppendorp voirs(creven) hem hadde/
doen leyden tot allen den goeden des voirs(creven) barth(olomeeus)/
en(de) zijnd(er) borgen opten xxviii[te(n)] dach van augusto/
a(n)no xcvii Soe hebben geconsenteert de voirs(creven)/
gehuysschen dat tselve beleydt in zijnd(er) cracht
//
ende macht bliven sal ende gehouden wordden/
om altijt de voirs(creven) thien rinsg(ulden) erffelijck d(air)mede/
opde goede desselfs barth(olomeeus) te verhalen met allen/
verloepen(en) renten die d(air)af voirtane v(er)schijnen/
sullen moegen ende met alle(n) costen en(de) lasten/
die d(air)op loepen mochten sonder fraude oft/
argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt