SAL7393, Act: V°267.2-R°268.1 (455 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°267.2-R°268.1  
Act
Date: 1500-02-20

Transcription

2019-12-22 by helga peeters
Want arnoldus van vroenhoven als p(ro)cur(eur)/
anthoenijs van kelfs geleidt zijnde nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve wouters/
wijlen svorst(er)rs willems wijlen vand(er) eect/
en(de) matheeus wijlen cranen soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt/
gescr(even) aenden meye(r) van halen oft zijnen/
stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ijc) heeft/
doen leve(re)n en(de) den ghenen die die houden(de)/
wa(r)en namelijc henr(ick) van castelt vleeschouwe(r)/
van diest die hult en(de) hantplicht een huys/
metten toebeh(oirten) wijlen toebehoiren(de) den voirs(creven)/
woute(re)n wijlen svorsters ende janne vand(er)/
eect ende den erfgenamen des voirs(creven) wijle(n)/
matheeus cranen dach van rechte te (com)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(e) doen besceyden oft zij d(air)tegen yet/
hadden willen allige(re)n Ald(air) zij op heden als/
ten daige van rechte d(air) toe dienen(de) niet/
geco(m)p(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen/
den voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij resc(ri)pte zeg(er)s claes meyers/
van halen tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne
//
gewesen hebben met vo(n)nisse wair de/
wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(reven) geleidden niet en/
comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers ende/
der scepen(en) datmen den selven geleidden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno febr(uarii) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt