SAL7393, Act: V°325.2 (540 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°325.2  
Act
Date: 1500-03-24

Transcription

2020-06-13 by helga peeters
Nae die(n) op heden inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) es gecomp(ar)eert engelb(er)t lisart/
woenen(de) te baleer de welke alh(ier) bescr(even) es/
geweest van costen abeloys poirte(r) van des(er)/
stadt om seke(re) sculde(n) die de voirs(creven) engelb(er)t op/
he(m) verreycke(n) woude he(m) p(rese)nte(re)nde nae seke(re)/
gelufte(n) bij he(m) alh(ier) ged(aen) met rechte opden voirs(creven)/
poirte(r) voirts te varen(e) en(de) de schult te v(er)claren(e)/
d(air) inne de poirte(r) te he(m)werts gehoude(n) was/
hoopen(de) soe v(er)re de selve poirte(r) niet en comp(ar)eerde/
dat hij gere(n)voyeert soud(e) worden t(er) plaets(en)/
dair de voirs(creven) poirte(r) geseten soude moege(n) zijn/
oft de(n) selve(n) soude moege(n) bevi(n)den Aldair de/
voirs(creven) poirte(r) noch procur(eur) van zijne(n) wege(n) niet/
gecomp(ar)eert en es ende hebben alsoe de scep(enen)/
t(er) maniss(en) smeyers gewesen gelieft de(n) voirs(creven)/
engelb(er)de zijn p(rese)ntac(ie) te doen theeken(en) dat hij/
dat doen mach en(de) heeft hij voird(er) gebreck/
dat hij dat volghde aen den borg(er)meest(er) in/
scampno m(ar)tii xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt