SAL7393, Act: V°349.3 (579 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°349.3  
Act
Date: 1500-04-21

Transcription

2020-09-02 by helga peeters
Item cornelijs van kerckem zone wijle(n) andries/
woenen(de) nu t(er)tijt te b(er)ghen in henegouwe in/
p(rese)ntie van scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft/
gekint ende gelijt dat hem bij denise van/
oudreghe(m) en(de) katlijne(n) zijnd(er) zust(er) beghijne/
inde(n) beghijnhove te loeven(e) en(de) huer(er) sust(er)/
kint geheelijck gelost en(de) afgequete(n) es alsulk(en)/
rins g(ulden) lijfpen(sien) alse de selve cornel(ijs) tot zijne(n) live/
alleen hadde met scepen(en) br(ieven) van loeven(e) aen en(de)/
op de(n) selve(n) denijse en(de) zijnd(er) sust(er) en(de) huer(er) oud(er)s/
en(de) sust(er) kint oft hue(r) goed(en) scelden(de) de selve cornel(ijs)/
de(n) selve(n) denijse en(de) zijn sust(er) en(de) hue(r) goed(en) vand(en)/
selve(n) r(ins) g(ulden) en(de) van allen acht(er)stelle(n) indie(n) volco/
melijck q(ui)te Promitt(ens) null(atenus) all(oqui) sed war(andizare) erga q(uo)scu(m)que/
cor(am) zedele(re) roesme(re) ap(ri)lis xxi Et corneli[(us)] conse(n)siit/
deleri obligatione(m) eius de suo flor(eno) r(enensi) pe(n)s(ionis) du(mmod)[o] r(e)p(er)iat(ur) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt