SAL7393, Act: V°377.1 (623 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°377.1  
Act
Date: 1500-05-16

Transcription

2020-10-14 by helga peeters
Item jan pake cuvelier poert(er) van des(er) stadt/
die met br(ieven) der selv(er) gescr(even) aend(en) baillu van/
geldenake(n) oft zijne(n) stadhoude(r) om afgedae(n)/
te hebbe(n) alsulken clachte en(de) rastament als/
deselve baillu op he(m) en(de) sijne(n) goed(en) tot gelde/
nak(en) gelegen gedae(n) hadde en(de) in gevalle/
hij he(m) yet eysschen(de) wa(r)e den selve(n) als op/
hede(n) dach besceyt inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scep(enen) van loven(e) heeft he(m) deselve jan op/
hede(n) te rechte gep(rese)nteert in sca(m)pno maii/
xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt