SAL7393, Act: V°418.1 (681 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°418.1  
Act
Date: 1500-06-20

Transcription

2021-01-26 by helga peeters
Den dach van rechte op heden dienen(de) inde/
banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tussche(n)/
den p(ro)cur(eur) van m(ijn) vrouwe(n) wed(uw)e he(ren) jacops wijlen/
van glymes ridders t(er) eenre ende jonche(re)n willem(me)/
van crehain t(er) ande(re) hebbe(n) de selve p(ar)tie(n) uutgestelt/
ende geco(n)tinueert tot van heden in xiiii nachten/
om alsdan te dienen gelijc dien op hede(n) gedient/
soude hebbe(n) opdats p(ar)tien hie(re)nbynne(n) niet/
en ov(er)come(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-14 by Xavier Delacourt