SAL7393, Act: V°42.1 (77 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°42.1  
Act
Date: 1499-08-09

Transcription

2018-11-30 by helga peeters
Tusschen de mo(m)boirs vand(er) capellen van sinte/
berbelen te loeven(en) te weten(e) janne van ov(er)beke en(de)/
woute(re)n hasaert met hue(re)n medepleg(er)s t(er) eende(re)/
en(de) willem(me) bloems t(er) ande(re) om der valuatien/
wille en(de) jairlijcsch(er) bet(alinge) vand(en) drie burgun(dische)/
gulden(en) met sinte andries cruce te xx st(uvers) tstuck/
mu(n)ten sroems coni(n)cx en(de) h(er)togen ph(ilip)s zijns soens/
bekint voe(r) scepen(en) van loeven(en) den mo(m)boirs vand(er)/
selv(er) capellen ende tot behoef vand(en) voirs(creven) capelle(n)/
erff(elijck) a(n)no xc decembr(is) xvi de welke de selve/
willem den mo(m)boirs onlanx voe(r) meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(en) besedt en(de) v(er)pandt hadde en(de) dit om der/
valuatie(n) wille ind(er) jairlijcsch(er) bet(alinge) der selv(er) rinte(n)/
d(aer) willem seyde en(de) de mo(m)boirs bekinden dat hij/
gestaen hadde tot h(ier) toe voe(r) elken te bet(alen) xx stuv(er)s/
loepen(de) mu(n)ten bege(re)nde alsoe d(air)mede alnoch te/
moegen gestaen Dair tegen de mo(m)boirs allig(er)d(en)/
al mocht dat soe zijn dat hij d(air) mede gestaen/
hadde zij en wae(re)n mair dieners en(de) en hadden/
vand(en) inhouden(e) vande(n) brieven niet geweten/
en(de) en consten der capellen in dien gheen hinder/
gedoen gemerct dat de brieven in hue(re)n handen/
niet en hadden geweest voe(r) nu niet te myn wes/
de he(re)n appointeerd(en) d(air) mede moeste(n) zij op ende/
af gaen Es geappointeert den reden(en) van p(ar)tien/
in w(eer)sijd(en) aengaen(de) dat wille(m) alnoch gestaen/
soude met loepen(de) mu(n)ten d(air) voe(r) te betalene/
voe(r) elk(en) der selv(er) guld(en) xx st(uvers) soe hij ged(aen)/
hadde tot h(ier)toe ende dat soe lange dat d(aer) op/
and(er)s bijden pri(n)ce en(de) staten vand(en) lande d(air) op/
sal zijn geordineert Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) a(m)bob(us)/
burg(imagis)[tr(is)] lyefke(n)rode borch bla(n)ckart rosme(er) cav(er)chon scab(inis) et plu(r)ib(us)/
aliis de (con)s(ili)[o] augusti ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt