SAL7393, Act: V°82.3 (149 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°82.3  
Act
Date: 1499-09-16

Transcription

2019-01-23 by helga peeters
Item de vors(creven) wille(m) van kermpt heeft gecon/
senteert den vors(creven) ad(ri)ane dat hij sal mogen/
neme(n) ende kiesen op afcortinghe vand(en) vors(creven)/
scult op dat hem gelieft en(de) and(er)s niet een/
verse vand(en) drie versen die hij heeft soe wa(n)/
neer die uutgewintert selen sijn [vor] vijff lichte guld(en)/
ind(er) werd(en) vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt