SAL7393, Act: V°84.1 (150 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°84.1  
Act
Date: 1499-09-13

Transcription

2019-01-23 by helga peeters
Inder saken van diffe(re)nte geresen tussche(n) den edelen/
en(de) voirsienighen hee(re) he(re)n lodewijcke pynnock ridde(r)/
hee(re) tot nuwerhorst en(de) velpen hoefmeest(er) mijns/
gened(ichs) he(re)n ertsh(er)togen ph(ilip)s van oisterijck (et)c(etera) ende/
meye(r) van loeven(en) (et)c(etera) t(er) eende(re) ende des(er) stadt van/
loeven(en) registre inden name der selver stadt t(er) and(er)/
zijden alse vander tacht(er)heyt vand(en) v(er)loepen(en) rinten/
der twee hondert rinsg(ulden) aende wed(uw)[e] wijle(n) he(re)n/
nycholaes go(n)devaulx bijd(er) selv(er) stadt nae inhoudt/
vanden besceyde d(air)af wesen(de) h(ier) voirmaels over/
genomen d(air)af alsnu questie es tussche(n) den voirs(creven)/
mijne(n) hee(re) en(de) der selver stadt in wat manie(re)n men/
die betalen sal ende den voirs(creven) he(re)n lod(ewijcke) afr(e)ken(en)/
Es davijs en(de) ov(er)drach vanden raide der selv(er) stadt/
h(ier) op int lange gelet hebben(de) datmen de selve/
rinte hem afreken(en) sal en(de) betalen te weten(e)/
de jae(re)n d(air) nu questie af es met v s(chellingen) brab(ants)/
elken gulden(en) ge(re)kent in loepen(de) mu(n)ten ende/
als vand(en) quitan(cien) bij he(re)n lod(wijcke) voirs(creven) tot div(er)sen/
tijden gegeven van div(er)sen so(m)men bij hem gehaven/
es davijs ende ov(er)drach vand(en) selven raide/
datmen die quitan(cie) hem afreken(en) sal vand(en)/
so(m)men d(air) die op spreken gehaven te zijne en(de)/
dande(re) quitan(cie) in geve(n)? spreken(de) salmen den selve(n)/
die oic afr(e)ken(en) aen zijn selver oft ande(re) sculden/
ende als vand(en) quitan(cie) spreken(de) op zijn gagien (et)c(etera)/
datmen die hem cortten sal aen tgene des/
hem t(er)causen van sijne(n) hond(er)t rijders en(de) gagien/
comen sal Act(um) in (con)s(ili)[o] eiusd(em) opidi t(er) p(rese)ntien/
he(re)n jans pynnocx buets(ele) burg(emees)[t(ers)] he(ren) mach(iel)/
abs(oloens) henricx vand(er) borch lod(ewijcx) vand(er) borch joes/
uuyt(er) hellicht jacops de witte jans vanden/
veken(e) willems van raveschote arnts van/
hove jans hallema(n) symoens h(er)ma(n)s (christ)iaens de la(n)ghe/
en(de) meer ande(re) vand(en) selve(n) raide septe(m)br(is) xiii Ende es den /
selve(n) he(re)n lod(ewijcke) oft sijne(n) geco(m)mitteerd(en) ald[(us)] uutgesproken bijden selve(n)/
raide xviii septembr(is) d(air) nae
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt