SAL7393, Act: V°86.3-V°87.1 (154 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°86.3-V°87.1  
Act
Date: 1499-09-23

Transcription

2019-01-30 by helga peeters
Eene deylinge ende sceydinge gesciet en(de) gemaict/
zijnde tussche(n) arnde liebrechts zone wijle(n) henricx/
in deen zijde cecilien celen wed(uw)[en] jacops wijlen/
liebrechts brued(er) als hij leefde des voirs(creven) arnts inden/

//
name van huer selven en(de) oic van hue(re)n wettigen kinde(re)n/
die zij behouden heeft vand(en) voirs(creven) wijle(n) jacoppe hue(re)n/
man met co(n)sente oick en(de) ten bijsijne vand(en) voirs(creven) arnde/
liebrechts oem der voirs(creven) kinde(re)n van svaders wegen ende/
oick ten bijsijne h(er) laureys celen priest(er)s oem der selv(er)/
kinde(re)n vand(en) moed(er) wegen affirme(re)nde dit gesciet/
te zijne ten meeste(n) orbe(re) en(de) p(ro)fijte der selver kinde(re)n/
t(er) ande(re) m(ar)grieten liebrechts zust(er) der voirs(creven) arnts en(de)/
wijle(n) jacops met (con)se(n)te en(de) ten bijsijne gheerts vanden/
bossche huers mans t(er) derder g(er)truyden liebrechts zuster/
der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) zust(er) met (con)se(n)te en(de) ten bijsijne/
roelofs strote huers mans t(er) vierder janne van loeven(en)/
inden name van wegen en(de) als vader en(de) mo(m)boir/
zijnd(er) wettig(er) kinde(re)n die hij behouden heeft van wijle(n)/
katlijne(n) liebrechts zijnd(er) huysvr(ouwe) als zij leefde ende/
zust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) zuste(re)n t(er) vijffter ende/
lijsbetthe(n) liebrechts sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) zuste(re)n/
t(er) zest(er) zijden op ende vanden goeden en(de) erfrinten/
hen bleven ende v(er)storven bijd(en) doot en(de) aflivicheyt/
des voirs(creven) wijlen henricx liebrechts en(de) marien wijlen/
der [vacat] zijnd(er) huysvr(ouwe) vader en(de) moed(er) als zij leefden/
der voirs(creven) kinde(re)n liebrechts te deylen/
soe zijn bleve(n) ende gevallen den voirs(creven) arnde liebrechts/
in zijn deylinge de goede en(de) erfpacht h(ier) nae bescreven/
ierst een dach(mael) lants oft d(air)omtrint soet gelegen es tussche(n)/
de ziekeluden en(de) de galge van loeven(en) It(em) noch een/
derdel van eene(n) boender beempts gelegen int hev(er)le/
broeck bij de goede he(re)n mych(iels) abs(oloens) ridders sub iu(r)e/
p(ri)[(us)] t(er)mi(ni)s debit(is) et p(re)te(re)a sub t(ri)b(us) cu(m) dimidio stufer(os)/
te iii pl(a)c(ken) tstuck he(re)d(itarii) census singulis a(n)nis ad/
natale d(omi)ni p(er)solven(di) dicte cecilie et suis liber(os)/
et eoru(m) succ(esoribus) infut(urum) et pot(erint) red(imere) qu(ando) cu(m)q(ue) vol(uerit) queml(ibe)t/
denar(ium) exinde median(tibus) xviii d(enariis) (con)s(imilibus) ac cu(m) It(em) drie/
molenvaten rogs erfpachts vallende jairlijcx te
//
kersmesse aen ende op een huys ende hoff metten/
stallen schue(re)n ende allen den toebehoirten gelegen te/
vincken bosch inde broecstrate der voirs(creven) lijsbetthen/
liebrechts in deylngen gevallen prout h(abetu)r infra in/
p(ar)tif(icati)[o(n)e] elis(abeth) ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera) hanc/
quoq(ue) et sat(is) prout cor(am) blanck(art) rosme(re) sept(embris)/
xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt