SAL7393, Act: V°92.2-R°93.1 (170 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°92.2-R°93.1  
Act
Date: 1499-09-28

Transcription

2019-02-15 by helga peeters
Van alsulken questie(n) en(de) gescillen als uuytstaen/
tussche(n) bertel(meeus) de ruyssche als aenlegge(r) t(er) eende(re)/
en(de) henricu(s) vasont verweerde(r) t(er) and(er) zijd(en) t(er) causen/
vand(en) acht(er)stelle van vijf mudde(n) corens erffelijck bijd(en)/
voirs(creven) henricu(s) ende janne roelofs bekint metten/
costen en(de) des dien aencleeft hebben hen de/
selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) v(er)bonden inde uuyt/
sprake van rechte oft amicable te weten(e) de voirs(creven)/
bartel(meeus) van rase van graven goirde vand(en) berge/
en(de) lod(ewijcke) van schore ende de voirs(creven) he(nri)[c(us)] vasont van/
janne blanckart willem(me) van raveschote en(de) meeste(re)n/
bart(elmeeuse) kyp in dier vuegen dat de voirs(creven) p(ar)tien /
hue(re)n segge(re)n selen informe(re)n bynne(n) xv daigen naistc(omende)/
en(de) bynnen den ande(re)n xv daigen d(air) nae sullen de/
segge(re)n hue(r) eendrechtige uutsprake doen ende/
oft zij niet en accordeerden soe sullen zij bynnen/
der selver maent de sake stellen inder stadt handen/
die p(ar)tien sullen appointe(re)n bynne(n) xv daigen d(air) nae/
P(ro)mitt(entes) rat(um) renu(n)c(iantes) sub pena dece(m) co(ro)naru(m) mediati(m)/
fabrice eccl(es)ie b(ea)ti petri lovan(iensis) et mediati(m) p(ar)ti obs(er)va(n)ti/
applicandar(um) renu(n)cie(re)nde oick de voirs(creven) p(ar)tien/
alle appellatien ende impetratien die zij
//
t(er) (contra)rien vand(en) uuytspraken oft appointeme(n)te te/
gescieden(e) souden moegen doen cor(am) borch blanck(art)/
septembr(is) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt