SAL7393, Act: V°97.2 (178 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°97.2  
Act
Date: 1499-10-03

Transcription

2019-02-16 by helga peeters
Item henr(ick) de becke(re) sone wijlen willems woenen(de)/
tev(er)sberge en(de) augustijn cuyst sone wijle(n) emondts/
woenen(de) te corttenb(er)ge hebben geloeft ind(ivisim) der wed(uw)[en]/
lod(ewijcx) wijlen uut(er) hellicht de so(m)me van xxxix r(ins) g(ulden)/
te xx stuv(er)s den gulden(e) te betalen(e) te bamisse naistc(omende)/
t(am)q(uam) assecutu(m) als van seke(re)n scaerhoute van eenen/
bossche geh(eten) de plante ond(er) eversb(er)ge der selv(er) wed(uw)[en] toebeh(oirende) et quilibet p(ro)misit al(teru)m de una me(dieta)[te] indemp(nem)/
(con)s(er)va(r)e cor(am) zedele(re) rosme(re) octobr(is) t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt