SAL7394, Act: R°149.2 (256 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°149.2  
Act
Date: 1500-12-31

Transcription

2021-11-03 by Karel Embrechts
Item pet(er) blanck(art) sone wijlen pet(er)s inde(n) name/
van hem selve(n) en(de) m(ar)grieten zijnd(er) suster absent/
en(de) aflivich zijnde soe hij v(er)cleerde die hij hadde/
van lucien zijnd(er) huysvr(ouwe) in p(rese)ntien heeft gekint/
en(de) gelijdt dat jan van heybosch en(de) machtelt/
lairma(n)s sijn huysvr(ouwe) welke jan voirmaels ge/
trouwt heeft gehadt de voirs(creven) lucie de moed(er) des/
voirs(creven) pet(er)s en(de) m(ar)grieten blanck(art) hem volc(omen)/
en(de) al genoech gedaen geco(n)tenteert en(de) v(er)nueght/
hebben van allen alsulk(en) vliegen(de) erven als de/
selve jan metter voirs(creven) lucie(n) zijnd(er) yerst(er) huysvr(ouwe)/
e(n)nichss(ins) soude moegen gehadt oft ae(n)veerdt hebben/
d(aer)inne de voirs(creven) pet(er) en(de) m(ar)griete blanckarts/
soud(en) mogen gericht geweest hebben pro certo/
p(re)cio de quo sat(isfactum) Ende heeft alsoe de selve peter/
inden name van hem selven en(de) in des(er) v(er)va(n)gen(de)/
de voirs(creven) m(ar)griete sijn suster als voe(r) d(aer)af en(de) van/
allen actien impetitie(n) oft heysschen die zij totten/
selve(n) janne en(de) zijnd(er) tegewoirdig(er) huysvr(ouwe) e(n)nich/
sins te seggen soud(en) moegen hebben tot desen/
dage toe volc(omen) gequiteert en(de) quijtgescouden/
promitt(entes) null(atenus) alloq(ui) sed semp(er) sat(is) et r(e)c(t)am p(ro)sta(r)e/
wara(n)dia(m) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut cor(am) buets(ele) bouch(out) decembr(is) ulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Jos Jonckheer