SAL7394, Act: R°199.2-V°199.1 (332 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°199.2-V°199.1  
Act
Date: 1501-02-08

Transcription

2021-11-07 by Karel Embrechts
Item claes vander borch die met scepen(en) brieven/
van leefdale houden(de) en(de) besitten(de) [es] alnoch een half/
mudde rogs erfpachts vand(en) mudde rogs erfpachts/
inden selven brieve(n) begrepen d(aer)af dander half/
mudde d(aer)af dand(er) half mudde bij gheerde vand(en)/
veken(en) als possesseur vanden panden d(aer)voe(r) v(er)bonden/
zijnde gelost en(de) afgequeten es opten xix[ten] dach/
februarii a(n)no xcviii aen en(de) op de goede nae/
bescreve(n) Te weten(e) aen ende op een huys ende/
hoff gelegen opde baggelstrate op deen zijde/
en(de) jans de purpe(re) erfgename(n) erve op dander/
zijde It(em) aen en(de) op vijf vie(re)ndeele(n) lants gelege(n)/
in eene(n) stucke inde p(ro)chie van leef(dal)e voirs(creven)/
t(er) plaetssen geheeten opde hegge tusschen de goede/
des godshuys van affligem t(er) eenre en(de) de goede/
der capelrien des outaers vanden heyligen cruce/
inder kercken van leefdale t(er) ande(r) zijde(n) In p(rese)ntia/
heeft geco(n)senteert en(de) gewillecoirt den voirs(creven)/
gheerde vanden veken(en) als possesseur en(de) besittere/
vanden goeden en(de) panden voirs(creven) dat de selve/
gheert tvoirs(creven) half mudde corens erff(elijc) dat hij/
noch heeft opde selve goede voirs(creven) sal mogen/
lossen ende afquiten met vollen pachte vand(en)/
thiensten dage van merte naistcomen(de) bynnen/
den t(er)mijne van thien jae(re)n d(aer)nae volgen(de) en(de)/
niet langhe(r) nae uutwijsen(en) vand(en) yersten brieve/
/ van leefdale voirs(creven) niet tegenstaen(de) dat den/
tijt vand(er) afquitingen van dien opden voirs(creven)/
x[ten] dach van merte naistcomen(de) expire(re)n sal/
gelijc de voirs(creven) brieven dat begrijpen Ende des/
heeft de voirs(creven) gheert t(er) ande(r) zijden geloeft/
voir he(m) en(de) zijn nacomeli(n)gen den voirs(creven) claese/
vander borch en(de) zijne(n) nacomelingen tvoirs(creven)/
half mudde rogs voirtane jairlijcx te loeven(e)/
ten woenhuyse des voirs(creven) claes vander/
borch te leve(re)n den selven clase en(de) zijnen/
nacomelingen los en(de) vry van allen impositie(n)/
subve(n)tien shertoge(n) beed(en) schot en(de) lot en(de) sdorps/
rechte en(de) van allen ande(re)n lasten d(aer)op gestelt/
oft namaels te stellen in e(n)niger manie(re)n/
prout cor(am) h(er)meys buetsele februarii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer