SAL7394, Act: R°234.2-V°234.1 (381 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°234.2-V°234.1  
Act
Date: 1501-03-08
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2021-11-06 by Karel Embrechts
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) add(ux)[it]/
katherina(m) de cav(er)chon rel(i)c(t)am joh(ann)is quond(am) de/
boxlair ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a]/
egidii vand(er) to(m)men f(ilius) quond(am) will(el)mi ubicu(m)q(ue) locoru(m)/
tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tiæ) sit(a)/
in ma(n)s(ionibus) domib[(us)] curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis/
vineis censu t(re)censa redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is)/
pro cert(is) recog(nitionibus) et p(ro)miss(ionibus) (con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum)/
lovanien(sium) quaru(m) tenor sequitur in hec v(er)ba Item/
gielis vand(er) to(m)men sone wijlen willems woenen(de)/
te grymb(er)gen heeft bekint sculdich te zijne ja(n)ne/
van boxlair bontwercke(r) van deughdelijker scult/
vanden coope van eene(n) p(er)de dwelc hij den selve(n)/
gielijse v(er)cocht heeft ende de selve giel(is) bekint/
heeft ontfangen te hebben de so(m)me van vijftich/
croenen te xxiiii stuv(er)s tstuck drie pl(a)c(ken) brabants/
voe(r) elken stuv(er) ge(re)kent welke so(m)me hij hem/
geloeft te betalen(e) t(er) stont soe wa(n)neer hij te/
huwelike state getogen sal zijn tamq(uam) assecutu(m)/
Ende oft de selve gielis tot gheene(n) huwelike/
en toge soe sal dese voirs(creven) so(m)me yerst vallen en(de)/
verschijne(n) t(er) stont nae de doot svoirs(creven) gielis h(ier)voe(r)/
v(er)oblige(re)nde hem selven ende alle zijn goede/
have ende erve vercreghen ende te/
/ vercrigen inder bester formen cor(am) berct moelen/
septembr(is) vi a(n)no lxxix et h(ab)uit querelas/
hiis int(er)fueru(n)t hoeven buetsele m(ar)tii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer