SAL7394, Act: R°251.2-V°251.1 (402 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°251.2-V°251.1  
Act
Date: 1501-03-16

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Nae dien comen es inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) brued(er) willem huens als/
p(ro)cur(eur) vanden godsh(uyse) vand(er) halst(ra)ten te loeven(e)/
te kynnen(e) geven(de) hoe hij met symoen(e) belle(n)s/
vorste(r) met drie behoirl(ijcke) rastame(n)ten gevolght/
hadde op seke(r) d(enieren) en(de) haeff(elijcke) goed(en) toebehoiren(de) woute(re)n/
de punde(re) en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) dat voe(r) seke(r)/
huyshue(r) loepen(de) t(er) so(m)men van x r(ins)g(ulden) xii(½) st(uvers)/
v(er)sueken(de) alsoe hoe hij totten zijne(n) geraken soude/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) Ende de scepen(en) bijden/
meye(r) des gemaent zijnde hebben gewesen/
met vo(n)nisse dat zij beg(er)den den vorste(r) taenhoe(re)n/
en(de) d(aer)entinden recht Dwelc gedaen zijnde/
en(de) den vorste(r) overhoirt die gecleert heeft bij/
eede tselve alsoe gesciet te zijne en(de) de conde/
gedaen ende bijden meye(r) de scepen(en) gemae(n)t/
zijnde hebben gewesen met vo(n)nisse dat/
de selve brued(er) willem in dien dat sijn wed(er)p(ar)tie/
noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen niet en comp(ar)eerd(en)/
sijn scult bij eede behoirlijck verifice(re)n soude/
dwelc hij oic alsoe gedaen heeft t(er) so(m)men/
voirs(creven) Ende d(aer)entinden voirts de selve scepen(en)/
noch gemae(n)t ten v(er)sueke en(de) v(er)volge als voe(r)/
hebben gewesen met vo(n)nisse dat de voirs(creven)/
/ brued(er) willem zijn geverificeerde scult aende/
voirs(creven) gerasteerde pe(n)ni(n)gen en(de) goeden met/
rechte v(er)halen soude met coste en(de) co(m)me(r)/
ende gebraecke d(aer) yet dat hij voirts varen/
soude met rechte en(de) ov(er)de d(aer) yet dat/
hijt wed(er)kee(re)n soude in scampno m(ar)tii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer