SAL7394, Act: R°276.2-V°276.1 (428 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°276.2-V°276.1  
Act
Date: 1501-03-31

Transcription

2021-11-02 by Karel Embrechts
Nae den welken de voirs(creven) cornelis hem becroent/
heeft vanden voirs(creven) appoi(n)teme(n)te en(de) t(er)mi(n)atien/
seggen(de) datmen niet bevi(n)den en soude dat d(aer)/
meer uuytgi(n)ge dan hijt gewara(n)d(er)t hadde hoe/
wel de voirs(creven) henry symoen dat alsoe te kynne(n)/
gaf bege(re)nde alsoe dat hij ongemolesteert soude/
bliven tot dat met rechte bevond(en) wae(r) eer hem/
de voirs(creven) henry symoen mett(er) voirs(creven) t(er)mi(n)atien/
soude moegen behulpen De voirs(creven) henr(y) de (contra)rie/
/ seggen(de) als voe(r) datmen meer co(m)mers bevi(n)den/
soude d(aer) uuytgaen(de) inder maten hij gealleg(er)t/
hadde Ende es alsoe voirt v(er)cleert opt selve/
bijd(er) wet voirs(creven) dat soe v(er)re henr(y) gemolesteert/
wordt van voirde(re)n co(m)me(r) en(de) met rechte v(er)lose/
den voirs(creven) cornel(ise) als zijn garandt nae recht/
d(aer) toe geroepen hebben(de) dat in dien gevalle/
de selve henr(y) mett(er) voirs(creven) t(er)mi(n)atien he(m)/
opden voirs(creven) cornel(ise) sal moegen behulpen cor(am)/
eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer