SAL7394, Act: R°278b.1 (433 of 478)
Search Act
previous | next
Act R°278b.1  
Act
Date: 1505-04-03

Transcription

2021-10-31 by Karel Embrechts
Kenlijc zij eenen yeghelijcken dien dese certyficatie ghethoent sal/
worden dat aert mathijs poerter en(de) innegeseten(e) d(er) stadt van mechle(n)/
bringhere van desen gheheelijc ende al voldaen heeft gielijse van muysen(en)/
aengaende den pontpe(n)ningen den voerg(enoemden) gielijse v(er)schene(n) in sijnder/
heerlijcheyt van boertmeerbeke aengaende den goeden die de voirs(creven)/
aert mathijs ghecocht heeft en(de) vercregen van janne vande(n) horicke/
wijlen henrics zone Ende want dit aldus warachtich is so hebbic/
claus de greve als rentm(eeste)r van gielijs voerscr(even) tot sine(n) bevele/
dit ghescreven en(de) mijn hantteeken dese certificatie aengeteeke(n)t/
den derden dach van april a(n)no xv[c] en(de) vive/
nomit (officiael)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer