SAL7394, Act: V°217.2-R°218.1 (360 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°217.2-R°218.1  
Act
Date: 1501-02-26

Transcription

2021-11-06 by Karel Embrechts
Allen den genen dat jouff(rouwe) lijsbeth rethema(n)s/
beghine inden groten beghijnhove te loeven(e) in/
p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt dat lijsbeth/
van coudenb(er)ge en(de) hue(r) twee zust(er)s wonen(de) te/
bercheyck huer gelost en(de) afgequeten hebben/
een mudde rogs tsjaers erfpachts van alsulken/
onderhalven mudde rogs sjaers erfpachts der/
maten van eersel jairlijcx op ons(er) liev(er) vr(ouwen)/
dach liechtmesse te betalen(e) d(aer)af zij dander/
half mudde roggen erfpachts noch behoudt/
dat zij heffen(de) es aen en(de) op eene(n) bucht/
gelegen inde p(ro)chie van bercheycke met/
eend(er) zijden aen die gemeyn strate mett(er) and(er)/
zijden aen derve wijle(n) jans kuckux dat/
hij van henr(icke) loden v(er)cregen hadde met/
eene(n) ynde aen des jonghen loden erve en(de)/
mette(n) ande(re)n eynde aen die gemeyn strate/
Ende dit om en(de) voe(r) eene seke(r) so(m)me van/
pe(n)i(n)gen die de voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth rethema(n)s/
vand(er) voirs(creven) gesuste(re)n van coudenberghe bekint/
/ heeft voe(r) de voirs(creven) afquitinge vand(en) eenen/
mudde rogs erff(elijck) voirs(creven) gehaven en(de) ontfa(n)gen/
te hebben(e) ende d(aer) af zij heur van hen bekint/
voldaen te zijne Scelden(de) d(aer)om vanden selven/
mudde roggen tsairs voirs(creven) volcomelijc quite/
de voirs(creven) gesuste(re)n van coudenb(er)ge en(de) hue(r)/
erve voirs(creven) ende alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de)/
Ende heeft voirtmeer de voirs(creven) jouff(rouwe) lijsbeth/
ger(e)voceert en(de) wed(er)roepen en(de) mits des(er) r(e)voceert/
en(de) wed(er)roept alle alsulke p(ro)cu(r)atie(n) en(de) mechtich(eiden)/
als zij tande(re)n tijden gepasseert en(de) gemaect/
mach hebben tot des(en) dage toe voe(r) wat/
gerichte dat zij ja(n)ne thiele(n)s van gestele/
en(de) alle ande(re) wie die zijn willen(de) dat die/
van nu voirtane crachteloes en(de) machteloes/
en(de) van onweerden zijn sullen ende dair voe(r)/
gehouden wordden Ende d(aer)entinden heeft/
de selve jouffr(ouwe) lijsbeth van nyeuws geco(n)/
st(itueert) en(de) mechtich gemaect den voirs(creven) ja(n)ne/
thiele(n)s van gestele om inden name van heur/
te comp(ar)e(re)n voe(r) de wet van bercheycke oft/
elswair dair des behoeven soude moegen/
ende op dat zijs beghe(re)n met rechte op te/
dragen tvoirs(creven) afgequete(n) mudde roggen erfp(achts)/
en(de) d(aer)af wettelijc te renu(n)tie(re)n en(de) te v(er)thijden/
ende de voirs(creven) gesuste(re)n van coudenberghe d(aer)/
inne te ghichten en(de) te goeden met allen/
solempniteite(n) van rechte nad(er) banck(en) recht/
d(aer) toe behoe(re)nde te geschien ende niet voirde(r)/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-06 by Jos Jonckheer