SAL7394, Act: V°249.2-R°250.1 (399 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°249.2-R°250.1  
Act
Date: 1501-03-15

Transcription

2021-11-04 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) jan veraliten heeft gekindt en(de) gelijdt/
dat de voirs(creven) vestich(eit) gesciet es inde stat van/
alsulken i(½) mudde rogs als hem tande(re)n tijd(en)/
bekint es geweest bij goessen(en) henry en(de) ka(tlij)[nen]/
nijs sijnd(er) huysvr(ouwe) inden jae(re) van lxxxviii opten/
naistlesten dach van februario Ende heeft alsoe/
de selve jan voirts geloeft den erfgenamen/
des voirs(creven) wijlen goessens henry in alsoe/
v(er)re hij vand(en) voirs(creven) reyne(re) van jae(re) te jae(re)/
wel betaelt wordde dat hij in dien gevalle/
de selve ande(r) vestich(eit) niet wed(er)staen(de) den selve(n)/
erfg(enamen) en(de) v(er)obligeerd(en) goeden dair voe(r) niet pramen/
en sal het en zij dat de selve jan mits der/
voirs(creven) vestich(eit) bij reyne(re)n ged(aen) met bet(aling)en conste/
gewordden ende soude de selve jan in dien/
/ gevalle den selven erfgenamen dese voirs(creven)/
leste vestich(eit) sculdich zijn wed(er) over te geven(e)/
en(de) te transporteren(e) opdat zij bij he(m) voir de/
selve bet(alinge) in toecomen(de) tijden gepraempt/
wordden en(de) die bet(alen) moesten alsoe dat/
zij tsamen jairlijcx met eend(er) betalingen/
van i(½) mudde core(n)s alsoe de selve goessen/
sculd(ich) was van doene gestaen selen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer