SAL7394, Act: V°250.1 (401 of 478)
Search Act
previous | next
Act V°250.1  
Act
Date: 1501-03-15

Transcription

2021-11-02 by Karel Embrechts
Item al eest dat de voirs(creven) gehuysschen den/
voirs(creven) arnde de witte tderdel vand(en) voirs(creven)/
goeden gegoet en(de) terfchijse uutgegeven hebben/
soe es nochtan bevorwert tussche(n) de/
selve p(ar)tien want de weduwe jans wijle(n)/
van hove p(re)tendeert gericht te zijne inde hellicht/
vanden selven derdendeele voirs(creven) soe v(er)re de/
selve weduwe met rechte bevonden wordt/
d(aer)inne gericht te zijne dat dien niet tege(n)/
staen(de) en(de) al w(er)t [dat] die hellicht den voirs(creven) arnde/
dan afgaen moeste dat de voirs(creven) gehuyssche(n)/
nochtans d(aer)af ongepraempt sullen bliven/
en(de) den selve arnde d(aer)af niet derven genoech/
doen der geluften van wairscape(n) en(de) genoech/
doene niet wed(er)staen(de) Ende dat inden selve(n)/
gevalle de voirs(creven) ka(tlij)[ne] van hove en(de) hue(r)/
nacomeli(n)g(en) dien oick niet tege(n)staen(de) de/
geheele rinte van xx stuv(er)s erffelijc voirs(creven)/
aen dander hellicht vand(en) selven derde(n)deele/
sullen bliven heffen(de) erffelijck tot eeuwigen/
dagen sonder e(n)nich cortsel d(aer) af te doene/
Es voirt vorw(er)de tusschen de selve p(ar)tien/
oft gebuerde dat de voirs(creven) gehuysschen der/
voirs(creven) weduwen met rechte afgewynnen/
co(n)nen tderdel van alsulken xxiii st(uvers) erffelijc/
als zij p(re)tendeert te hebben(e) op huys voirs(creven)/
dat in dien gevalle der voirs(creven) katlijne(n)/
van hove tselve derdel der selv(er) xxiii st(uvers)/
erff(chijs) oick erffelijck volgen sal boven de/
voirs(creven) xx erff(chijs) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer