SAL7394, Act: V°276.3-R°277.1 (430 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°276.3-R°277.1  
Act
Date: 1501-03-31

Transcription

2021-11-06 by Karel Embrechts
Sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) woute(re)n haveloes/
ende lijsbetthe(n) lonijs zijnd(er) huysvr(ouwe) in hue(r) deylinge de/
goed(en) h(ier)nae bescr(even) Te weten(e) een huys en(de) hoff/
metten toebeh(oirten) geleg(en) opde voere tussche(n) de goede/
jacops de prince t(er) eende(r) de goede jans amelrijcx/
briede(r) inden papegay t(er) ande(r) sijd(en) opden co(m)mer ende last/
d(aer) te voe(re)n uutgaen(de) ende voirtane op drie rinsgulden(en)/
te xx st(uvers) tstuck drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) erffchijs en(de) rinte(n)/
alle jaire vallen(de) s(in)[t] jansmesse baptiste(n) en(de) den voirs(creven)/
/ woute(re)n loenijs ende sijnd(er) huysvr(ouwe) nacomelingen/
te betalen tot eeuwige(n) dagen d(aer)af dierste betalinge/
inne gaen sal s(in)[t] jansmesse bap(tis)te(n) yerst nae de doot/
en(de) aflivich(eit) der voirs(creven) moed(er) ende niet eer Met/
sulk(er) conditien dat de voirs(creven) gehuysvr(ouwen) de voirs(creven)/
rinte selen moegen lossen ende afquiten alst hen gelieve(n)/
sal tot eenen oft tot twee malen mair niet myn/
dan eene(n) rinsg(ulden) d(aer) telken male en(de) elk(en) r(ins)gulden(en)/
d(aer)van met xviii gelik(er) rinsgul(den) en(de) met vollen rinte(n)/
Item soe sijn noch bleven ende gevallen den voirs(creven)/
woute(re)n ende sijnd(er) huysvr(ouwe) eene(n) bog(ar)t alsoe hij geleg(en)/
es opde voere tusschen de goede golijns van cav(er)chon/
t(er) eend(er) en(de) de goede he(re)n jans baecx t(er) ande(re) hanc/
quoq(ue) et sat(is) prout cor(am) bouch(out) baets m(ar)tii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-06-13 by Jos Jonckheer