SAL7396, Act: R°32.5-V°32.1 (71 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°32.5-V°32.1  
Act
Date: 1502-07-29

Transcription

2023-11-01 by Yves Sergeant
Nae dien op heden gecomp(ar)eert zijn bijd(en) rade vand(er)/
stat eemont moerkens t(er) eenre en(de) he(nri)[cu(m)] vasont zij(n)/
zwag(er) t(er) and(er) zijden ald(aer) de vors(creven) emont exhib(eer)de/
en(de) dede lesen een seke(re) gelufte van lx r(ins)g(ulden) hem/
bijd(en) vors(creven) he(nri)[cu(m)] tande(re)n tijden te weten(e) opten xviii[ten]/
dach van mey a(n)no xv[c] en(de) een voe(r) pete(re)n van ijssche/
als borg(er)meest(er) gedaen v(er)sueken(de) dae(re)ntinden vand(en)/
selve(n) he(nri)[co] d(aer)aff betali(n)ge te hebben(e) te vorde(r) wa(n)t/
de t(er)mijne(n) d(aer)aff ov(er)lanck gepasseert en(de) ov(er)lede(n) wa(r)en/
oft dat deselve he(nri)[cus] d(aer)toe met rechte bedwongen/
wordde te meer oick want hij niet meer en hadd(e)
//
dan de vors(creven) lx r(ins)g(ulden) voe(r) vijff r(ins)g(ulden) erff(elijck) ende/
voe(r) tverloep van xi ja(r)en oft d(aer)omtr(int) D(aer)teghen/
de voirs(creven) he(nri)[cus] he(m) v(er)antw(er)den(de) luttel oft niet geseet/
en heeft and(er)s dan dat hem niet wel doenlijck en/
wa(r)e om deselve betalinge alnoch te co(n)nen gedoe(n)/
mair hadde een seke(re) rinte die hij in meyni(n)ge(n)/
was te v(er)coepen(e) d(aer)aff hij den vors(creven) emonde zijn/
pe(n)ni(n)gen soude laten trecke(n) D(aer)mede de voirs(creven)/
emont niet tevreden zijnde v(er)socht heeft trecht/
vand(er) stat Soe heeft den rait vand(er) stadt/
d(aer)op gelet hebben(de) p(ar)tie(n) uutgesproke(n) en(de) get(er)mineert/
dat de vors(creven) he(n)ricus vasont navolgen(de) d(er) geluften/
vors(creven) sculd(ich) zal zijn den vors(creven) emonde te co(n)tente(re)n/
en(de) sijnen moit d(aer)aff te hebben(e) oft dat deselve emo(n)t/
d(aer)voe(r) sal mogen voirtva(r)en opden selve(n) he(nri)[cu(m)] met/
executie(n) van rechte Actu(m) in c(on)s(ili)[o] opidi julii xxix
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus