SAL7396, Act: V°30.2-R°31.1 (69 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°30.2-R°31.1  
Act
Date: 1502-07-27

Transcription

2023-10-06 by Yves Sergeant
Nae dien op heden bij den raide vand(er) stat zijn geco(m)/
p(ar)eert hee(re)n lenairde vranx p(rie)ste(r) procu(r)ator des goidsh(uys)/
vand(en) aug(ustinen) t(er) eenre inden name vand(en) voirs(creven) goidsh(uyse)/
t(er) eenre en(de) janne de cuype(re) met (christi)ane bone/
als pechteners vand(en) bierass(ijssen) vand(en) ja(r)e vorled(en)/
t(er) and(er) zijiden Ald(aer) de vors(creven) pechtene(re)n heysschen(de) wa(r)en/

//
den vors(creven) procu(r)ator de ass(ijssen) vand(en) bie(re) dwelck ald(aer)/
gedroncken en(de) gehaelt mocht wesen en(de) dat van drie/
vie(re)ndeelen jairs begi(n)nen(de) p(ri)ma ap(ri)lis a(n)no xv[c] tot/
s(in)[t] jansmisse d(aer)nae seggen(de) dat hen die sculd(ich) was/
te volgen(e) Gemerct alsoe hij sustineerde dat gheen/
gep(ri)vilegeerde p(er)sonen en wa(r)en D(air)tege(n) de voirs(creven)/
p(ro)cu(r)ator te kinne(n) heeft gegeve(n) dexecutie en(de) vrijh(eit)/
den vors(creven) goidsh(uyse) verleent binne(n) twee oft drie ja(r)en/
h(er)w(er)ts en(de) oic tusschen tselve goidsh(uyse) en(de) d(er) stat r(e)g(ist)re?/
van oudts ond(er)houd(en) als van eene(n) seke(re)n getale van/
ame(n) tot hond(er)t en(de) lvi die zij jarlijx navolgen(de)/
den selve(n) geexhib(eer)de co(n)ve(n)tie soud(en) mogen gebruyke(n)/
sond(er) ass(ijss)[e] Inhouden(de) datmen he(n) dit jarlijx cortten/
sal bege(re)nde en(de) aensueken(de) d(air)inne bijd(er) stat gehouden/
te wordd(en) en(de) de vors(creven) pechtene(re)n ond(er)wes(en) te wordd(en)/
dat zij he(n) nae advena(n)t der vors(creven) quote hen cortsel doe(n)/
soud(en) vand(en) vors(creven) drie vie(re)ndeel jairs dairvan pet(er)/
boschman briede(r) hem purgeerde bij eede dat hij dbier/
met ame(n) et halff ame(n) gelev(er)t hadde t(er) so(m)me(n) van/
hond(er)t en(de) x amen sond(er) fraude en(de) argelist en(de) met ghene(n)/
potten oft cruyken de vors(creven) pechteners altijt dede co(n)trarie/
sustene(r)ende als vo(r)e Es uutgesproken en(de) get(er)mineert/
bijd(en) selve(n) raide dat de vors(creven) pechteners acht(er)volgen(de)/
d(er) vors(creven) co(n)ve(n)tie bijd(er) stadt den vors(creven) goidsh(uyse) geont/
aengesien dat zij geestelijk(e) p(er)sonen zijn en(de) altijt/
van een seke(re) getale van bier exempt hebben geweest/
deselve vand(en) selve(n) goidsh(uyse) ongemoit sullen laten van/
hue(re)n vornemen(en) nae ordinan(cien) advena(n)t vand(en) quote en(de)/
tijde vors(creven) In cons(ili)[o] opidi julii xxvii[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus