SAL7396, Act: V°33.1-R°34.1 (73 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°33.1-R°34.1  
Act
Date: 1502-07-29

Transcription

2023-10-30 by Yves Sergeant
Tusschen goirde de bubbele(re) t(er) eenre en(de) joese de langhe/
t(er) ande(re) compare(re)nde voe(r) den raide vand(er) stat ald(air)/
de vors(creven) gort te kenne(n) gaff hoe wijlen m(er)ten de/
bubbele(re) zijn vad(er) salig(er) gedachten v(er)cocht hadde den/
vors(creven) joese een huys mett(er) toebehoirten gelegen opde/
proefstrate tegen de halle over vand(en) welcke(n) de/
wed(uw)[e] en(de) leste huysvr(ouwe) desselfs wijlen m(er)tens met/
hue(re)n medepleg(er)s den vors(creven) joese onlanx leden gegoet/
hadd(e) voe(r) scepen(en) van loven(e) seggen(de) voirt hoe hij/
zijn naird(er)scap d(air)aff geboden hadd(e) en(de) om dair toe/
te comen(e) goudt en(de) silv(er) ond(er) de wet gestelt en(de) geloeft/
te voldoen(e) nae trecht van naird(er)scapen en(de) dae(re)ntinde(n)/
de geheele pe(n)ni(n)gen voert gestelt ond(er) de wet tot behoeff/
des vors(creven) joes om hem d(air)aff te laten volge(n) al tgene/
des hij vand(en) pri(n)cipale coepe lijcoepe en(de) and(er)ssins/
betailt mocht hebben soe v(er)re de vors(creven) gordt d(air)aff sculd(ich)/
wa(r)e restitutie te doen(e) nae recht v(er)sueken(de) alsoe va(n)d(en)/
vors(creven) joese de guedi(n)ge d(air)aff te hebben(e) soe dat behorde/
dair tegen de vors(creven) joes hem v(er)antw(er)den(de) te ke(n)ne(n) gaff/
seggen(de) dat hij den vors(creven) goirde gheen naird(er)scap en/
bekinde bij div(er)se reden(en) ten eene(n) male want hij/
opten xix dach van julio lestleden den vors(creven) goirde/
t(er) p(rese)ntien van goed(en) ma(n)ne(n) sijn naird(er)scap bekint hadde/
soe v(er)re hij hem voldade nae trecht vand(en) naird(er)scap/
dwelc gordt niet gedaen en hadde soe joes seyde/
dat hij hem behoirt soude hebben zijn pe(n)ni(n)gen te/
restitue(re)n met so(n)neschijne nae dien hij hem de nard(er)/
scap bekint hadde dwelck gordt niet gedaen en/
hadde Ende ten ande(re)n ande(re)n male al wa(r)e/
gordt maegh om de naird(er)scap te mogen doene/
soe hadde hij den lijcoep hulpen setten bijden welke(n)
//
joes sustineerde dat gordt zijn naird(er)scap v(er)buert soude/
hebben dair op de vors(creven) gort r(e)plice(re)nde seyt dat/
hij opten selven xix dach van julio voirs(creven) pe(n)ni(n)ghen/
genoech gestelt hadde navolgen(de) zijnd(er) vorsettinghen/
en(de) geluften van [vol]doene om den selven joese van al/
des hij behoirde te hebben(e) dair aff te conte(n)te(re)n hem/
des gedragen(de) totten secretar(is) die die ond(er)hadde te/
weten(e) gerardus de thymo seggen(de) voirt dat al mocht/
hij den lycoep geset hebben dat hij bij dmaken oft sluyten/
vand(en) come(n)scap niet geweest en hadde en(de) dat hem/
dat alsoe om tott(er) naird(er)scap te comen(e) niet letten en/
mocht(e) Es get(er)mineert en(de) get(er)mineert uutgesproke(n) p(ar)tie(n)/
voirs(creven) nae dien de vors(creven) gerardus de thymo den voirs(creven)/
goirde gestont dat hij hem genamptizeert hadde opte(n)/
selven xix[ten] dach julii voirs(creven) de so(m)me tsame(n) van/
xxxvi rinsguld(en) dat niet tegenstaen(de) den vors(creven) reden(en)/
bijd(en) vors(creven) joese geallegheert? den voirs(creven) goirde de/
bubbele(re) volgen sal de naird(er)scap vand(en) vors(creven) huyse/
d(air) questie aff es en(de) den selven goirde bijden voirs(creven)/
joese de guedinge d(air)aff gedaen wordden soe dat behort/
Actu(m) in (con)s(ili)[o] opidi julii xxix[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2020-04-06 by kristiaan magnus