SAL7443, Act: R°10.2-V°10.1 (20 of 597)
Search Act
previous | next
Act R°10.2-V°10.1  
Act
Date: 1549-07-06
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-09 by Josette Leenders
Item de voirs(creven) jan van dongelberghen/
en(de) de voirs(creven) zij(n) huysvr(ouw)[e] hebben geloeft/
ind(ivisim) den voirs(creven) uuytgeve(re)n en(de) oick den
//
voirs(creven) huysarme(n) ende ande(re) de voirs(creven)/
drie carolus guld(en) en(de) xx stuv(er)s ts(jae)[rs] opd(en)/
voirs(creven) caerlen van(der) motten ende sijnd(er)/
huysvrouwe(n) p(er)soneelijck trecken(de) de/
selve twee p(er)soneel rinte(n) jairlijcx ten/
behoirl(iken) tijde en(de) t(er)mijn(e) te betalen(e) en(de)/
voirts te voldoen(e) alle cond(ici)en ende/
vorw(eer)den inde scepen(en) brieve(n) van(den) selve(n)/
twee p(er)soneel rinten begrepen quolib(et)/
ass(ecu)[tu(m)] Ende voirts tot hue(re)n laste deselve/
twee p(er)soneel rinten bynne(n) vier ja(r)en/
naer inhouts sbriefs te ypothice(re)n oft/
redime(re)n ende den uuytgeve(re)n en(de) hue(re)/
goed(en) van(den) selve(n) twee p(er)soneele(n) rinten/
costeloes en(de) scadeloes tontheffen ende/
gelijckelijck bi(n)nen den voirs(creven) tijde dairaff/
tontlasten t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] Obligeren(de) en(de) submitteren(de)/
Geloven(de) oick de voirs(creven) jan van dongelb(er)ge/
en(de) sijn huysvr(ouw)[e] den voirs(creven) uuytgeve(re)n/
de voirs(creven) goed(en) te houden(e) in goede loffel(ijcke)/
rep(ar)atie en(de) wesen(de) totter tijt toe de voirs(creven)/
vier karolus guld(en) p(er)soneele rinte(n) en(de) de/
vijf carolus guld(en) uuyten voirs(creven) thien/
karolus guld(en) afgequeten zullen zijn/
obligeren(de) dair voe(r) hen selven en(de) de voirs(creven)/
uuytgegeve(n) en(de) alle ande(re) hu(re)n goed(en) t(am)q(uam)/
ass(ecu)[tu(m)] cor(am) eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer