SAL7443, Act: R°11.2 (21 of 597)
Search Act
previous | next
Act R°11.2  
Act
Date: 1549-07-08
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-09 by Josette Leenders
Item integewoirdich(eit) der scepen(en) ende/
eygengenoeten nae bescreve(n) gestaen jonch(e)r/
jan le begge sone wijle(n) he(re)n en(de) m(eester) jans/
le begge idem p(er) mo(nitionem) heeft op gedragen/
met ressche ende met rijse een eeusselken/
groot o(m)trint een dach(mael) luttel min oft meer/
gelegen tot erps bijd(er) yngerstrate tusschen/
de goed(en) jans waelravens ter eend(er) de voirs(creven)/
yngerstrate ter ii[ter] tgodshuys van(der) halfstraten/
ter derd(er) en(de) [vacat] ter vierd(er) zijd(en)/
Exp(osito) Soe es dair inne gegoet de voirs(creven)/
jan waelravens sone wijlen jans p(er) mo(nitionem)/
hiis int(er)fueru(n)t moer loenijs scab(ini) lov(anienses) et/
allod(ii) (con)sortes Item jonch(e)r jacop le begge/
et balthazar platij(n)make(re) si(mi)l(ite)r t(am)q(uam) allod(ii) (con)sortes/
cor(am) quibussat(is) quiquid(em) rogan(tes) quod/
scabini lov(anienses) p(re)d(icti) julii viii[a]
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer