SAL7443, Act: R°16.2-V°16.1 (29 of 597)
Search Act
previous | next
Act R°16.2-V°16.1  
Act
Date: 1549-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-15 by Josette Leenders
Item in tegewoirdich(eit) des meye(r)s ende/
scepen(en) van lov(ene) nae bescreve(n) gestaen/
machiel de doncker tot des nae bescreve(n)/
es hebben(de) volcome(n) macht procuratie/
auctoriteyt en(de) irr(e)vocabel bevel van/
woute(re)n briers en(de) katlijn(en) shazen sijnd(er)/
huysvrouwe(n) gelijck dat blijcken(de) was/
met brieve(n) van meye(re) en(de) scepen(en) va(n) meldert/
en(de) den e(n)nigen zegel der selv(er) scepen(en) van(der)/
daet xvii julii lestled(en) heeft met orlove/
des voirs(creven) meye(r)s van loven(e) verbonden/
en(de) verobligeert aen jorijse moens tot/
behoeff jonch(e)r cornelis van lathem tselve/
accepteren(de) en(de) aenveerden(de) ende dat voer/
tvoldoen en(de) in plaetse van borchtocht/
van seke(re) pechtinge als de selve woute(r)/
briers en(de) katlijn(e) shazen sijn huysvrouwe/
voe(r) scepen(en) van thienen a(n)no xv[c] xlvii/
lestled(en) gedaen hebben gehadt van tweelff/
boende(re)n lants tot meldert voirs(creven) gelegen/
geh(eten) de landen van lathem nae inhouden(e)/
en(de) acht(er)volgen(de) den voirw(eer)den en(de) cond(ici)[en]/
inde brieve(n) vand(er) selv(er) pechtingen begrepen/
de p(or)celen van goed(en) h(ier)nae volgen(de) Te weten(e)/
inden iersten de hellicht van een(en) huyse en(de)/
hove groot onder lant weye boegaert/
en(de) hoppe(n)cruythoff ts(ame)[n] o(m)trint een boend(er)/
alsoe dat gelegen es inde prochie van/
meldert aen(den) goed(en) henricx nollekens/
ter eend(er) she(re)nstrate ald(air) ter ii[der] en(de) de/
goed(en) der kercken van meldert ter derd(er) zijd(en)/
alleenlijck belast zijn(de) metter hellicht van/
acht molevaten rogs vier cap(uynen) een(en) st(uver) lovens/
Item noch (½) boend(er) lants inde prochie/
van bierbeke gelegen regenoete jonch(e)r/
jacops crabbe ter eend(er) die strate lancx
//
meerdael opgaen(de) nae loven(e) ter ande(r)/
en(de) derfg(enam)en wijlen joes cromhals van/
loven(e) ter derd(er) zijd(en) alleenlijck belast/
zijn(de) met onderhalve(n) cap(uyne) Item noch/
thien st(uvers) erffelijcke rinte die zij co(n)stituan(te)/
hebben op een huys en(de) hoff inde voirs(creven)/
prochie van bierbeke gelegen aen(de) plaetse/
al(dair) toebehoren(de) den erfg(enam)[en] henricx/
hoze Ende voirts alle hen have en(de) erve/
v(er)cregen en(de) te v(er)crijgen cor(am) lynden ty(m)ple/
julii xx[a]
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer