SAL7443, Act: R°17.2 (31 of 597)
Search Act
previous | next
Act R°17.2  
Act
Date: 1549-07-18
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-16 by Josette Leenders
Item in p(rese)ntia villici (et)c(etera) gestaen jan/
stuckens al(ia)s de wy(n)ne nu ter tijt geva(n)gen(e)/
smeye(r)s van loven(e) wilt hem uuyten selve(n)/
gevanckenisse onslagen in sterckenisse van(den)/
borchtochten bij hem gestelt bij pete(re)n fabri/
r(intmeeste)r van hev(er)le op gelufte van [ende] eede dat/
hij oft zijn(en) [vacat] tegen den selve(n)/
meye(re) sal te rechte come(n) alhier voe(r) scep(enen)/
van daige te daige en(de) tgewijsde van(den) selve(n)/
scepen(en) te voldoen(e) tot dien altijts ter maniss(en)/
vand(en) selve(n) meye(re) oft zijn(en) lieuten(ant) inde/
vroente te comen(e) sub pena/
en(de) opde verbuerte van twee hondert/
karolus guld(en) eens tot profijte ons he(re)n/
des keysers En(de) dit al sonder p(re)judice van(der)/
co(n)clusien des voirs(creven) meye(r)s van mits des(en)/
oick niet te willen denatuered(en)? die co(n)clusie/
bijd(en) selve(n) meye(re) tegen den voirs(creven) jan(ne)/
gevond(en) mair dair inne en(de) in elck/
let der selv(er) geheel bliven(de) Wair inne/
de voirs(creven) jan stucxkens heeft geco(n)senteert/
en(de) co(n)sent bij desen h(ier)toe verbinden(de) zijn(en)/
p(er)soen en(de) allen zijn(en) goeden salvo hem/
geheel bliven(de) in allen zijn(en) [vacat]/
cor(am) longeville reyniers julii xviii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer