SAL7443, Act: R°7.2-V°7.1 (14 of 597)
Search Act
previous | next
Act R°7.2-V°7.1  
Act
Date: 1549-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-31 by Josette Leenders
Item lijsbeth grietens docht(er) wijle(n) m(er)tens/
cum tutore in p(rese)n(ci)[a] heeft uuytgegeve(n) en(de)/
mits desen kindt uuytgegeve(n) te hebben(e)/
pete(re)n bueckmans sone wijlen jans en(de)/
margriete lenarts sijn(re) huysvr(ouwen) voer/
hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomeli(n)g(en) een/
huys metten hove en(de) zijn(en) toebeh(oirten) gelegen/
tot vinckenbosch inde broeckstrate tussche(n)/
de goed(en) arnts de smet ter eend(er) de goed(en) des/
voirs(creven) pet(er)s bueckmans ter ii[der] en(de) de goed(en)/
m(eester) gorijs van dieven ter derd(er) zijd(en) erffel(ijck)/
te houden(e) en(de) te besitten(e) opt recht ende/
co(m)me(r) dair te vo(r)en uutgaen(de) te weten(e)/
op alsulken chijs als tgodsh(uys) van percke d(air)/
op heffen(de) es dair voe(r) men jairlijcx bet(aelt)/
heeft een oirt t(er)mi(n)is debit(is) et(c)etera Ende voirts/
meer op dertich stuv(ers) mu(n)te des h(er)togen/
van brabant gevalueert zijn(de) a(n)no xv[c]/
xlvi erffelijcke rinte alle ja(r)e opd(en) vierden/
dach julii te betalen(e) der voirs(creven) lijsbette(n)/
en(de) hue(re)n nacomeling(en) eeuwelijck ende/
erffelijck Et sub hiis sat(isfacere) et wa(randizare) prout/
Ende om der voirs(creven) lijsbette(n) van(den) thien/
stuv(ers) erffelijck van(den) voirs(creven) dertich st(uvers) erffel(ijck)/
te bat te verseke(re)n hebben de voirs(creven) ge/
huyssche(n) in tijtle van wettigen onderpande/
met orlove she(re)n van(den) gronde dair voe(r)/
verbonden hue(r) huys en(de) hoff met hue(re)n/
toebehoirten gelegen tussche(n) tvoirs(creven) op/
gedragen huys en(de) thuys arnts de smet/
de quoquid(em) subpignore sat(isfacere) Met cond(ici)en/
dat de voirs(creven) gehuyssche(n) de voirs(creven) erfrinte/
van dertich stuv(er)s sullen mogen lossen/
ten een(en) twee oft drie malen mair niet/
min dan tderdendeel telcken male ende/
elcken d(enier) dairaff met xviii gelijcke d(enieren)/
en(de) met vollen pachte nae raet van(den) quijten(e)/
geloven(de) voirts de voirs(creven) gehuyssche(n) de/
voirs(creven) gehuyssche(n) de voirs(creven) erfrinte jairl(ijcx)
//
ten termijn(e) voirs(creven) wel en(de) loffelijck te/
betalen(e) en(de) te leve(re)n los ende vrij der/
voirs(creven) lijsbette(n) als bove(n) quolibet ass(ecu)tu(m)/
Et t(antu)m oblig(ando) et submitt(endo) cor(am) lynden/
rombouts julii v quarta
ContributorsJef Willemsens , Mi-Je Van Gils
Moderated byJef Willemsens
Add. 1
Date: 1555-01-18
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-31 by Josette Leenders
Het tra(n)sport van(den) x st(uvers) erff(elijck)/
uijt des(en) xxx st(uvers) erffelijck/
ha(betu)[r] januarii xviii li(br)[o]/
xv[c] lv in hac ca(mer)[a]
ContributorsJef Willemsens , Mi-Je Van Gils
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer