SAL7443, Act: V°11.2-R°12.1 (22 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°11.2-R°12.1  
Act
Date: 1549-07-11
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-09 by Josette Leenders
Item jan tops sone wijlen jans arnt/
pet(er)ssone van borckel jan leyten sone/
diericx en(de) arnt jorijs dries sone alle/
wonen(de) te kuexel in p(rese)ntia hebben genome(n)/
ende beky(n)ne(n) mits desen genome(n) te hebben(e)/
tegen jasparen jorijs als procur(eur) en(de) r(intmeeste)r/
vand(en) cap(it)len der nyeuwer fundatien s(in)[te]/
pet(er)s te loven(e) die hij den voirs(creven) pechteners/
mits desen inden name voirs(creven) bekint uut/
gegeve(n) te hebben(e) de thiende van kuexel/
met hue(re)n toebehoirten der selv(er) cap(it)len toe/
behoren(de) soe en(de) in ald(er) manie(re)n tselve cap(it)le/
die heeft te kuexel voirs(creven) Te houden(e) te hebben(e)/
en(de) te gebruycken(e) van s(in)[t] janss(miss)[e] a(nn)[o] xv[c] vijf/
tich naistcomen(de) een(en) t(er)mijn van zesse ja(r)en/
lanck due(re)nde deen nae dande(r) sond(er) middel/
vervolgen(de) dair aff dyerste betalinge sijn sal/
te kerss(miss)[e] xv[c] vijftich stilo braban(tie) elcx jairs/
dae(re)nbynne(n) om en(de) voe(r) twee en(de) vijftich/
karolus guld(en) te xx stuv(er)s p monete pronu(n)c/
avaluate deen hellicht dair aff te kerss(miss)[e]/
ende dand(er) hellicht s(in)[t] janss(miss)[e] dair nae/
volgen(de) den voirs(creven) termijn dueren(de) en(de) te/
loven(e) los en(de) vrij te leve(re)n den voirs(creven) r(intmeeste)r/
tot behoeff als vo(r)e quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Ende oick/
elcx jairs dae(re)nby(n)ne(n) om en(de) voer veerthien/
en(de) een halve mudd(en) corens rogs mate/
van oerle deen hellicht dairaff te kerss(miss)[e]/
en(de) dand(er) hellicht s(int)[t] janss(miss)[e] te betalen(e) den/
prochiaen van kuexel den voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met cond(ici)en ende/
vorw(eer)den dat in dien gevalle en(de) anders niet
//
in desen oft bij gemeyn(en) orloge oft hagel/
slaghe die vruchten al bedorven en(de) v(er)nielt/
wordden dat in dien gevalle en(de) anders niet/
den voirs(creven) thiendeners sal afslach gebue(re)n/
van(den) voirs(creven) thiende gelijck ande(re) he(re)n bove(n)/
en(de) beneden hue(re)n pachteners doen sullen/
behalve(n) dat zij dat den he(re)n by(n)ne(n) loven(e)/
sculd(ich) zullen zij(n) te cundigen by(n)ne(n) xiiii dagen/
nae de selve schade Item de voirs(creven) thien/
deners sculd(ich) zullen zij(n) met goed(en) specificatie(n)/
onder den zegel van(den) weth van kuexel den/
he(re)n tot huer(er) manissen over te bri(n)gen(e) de/
regenoeten van(den) thienden en(de) hoe v(er)re dieselve/
strecken(de) zij(n) Ende alle dese cond(ici)[en] en(de) vor/
w(eer)den (et)c(etera) geloven(de) de selve p(er)soen(en) ind(ivisim) den/
voirs(creven) jasparen tot behoeff van(den) thien he(re)n/
canonicken tusschen dit en(de) kerss(miss)[e] naistcomen(de)/
thien karolus guld(en) eens t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] Ende/
h(ier) aff hebben geloeft de voirs(creven) jan tops en(de)/
arnt pet(er)ssone den voirs(creven) jan(ne) leyten en(de) arnd(e) jorijs/
driessone van eend(er) hellicht en(de) de selve jan/
leyten en(de) arnt den voirs(creven) jan(ne) tops en(de) arnde/
pet(er)ssone vand(en) ande(re) hellicht costeloes ende/
scadeloes tontheffen(e) cor(am) tymple reyniers/
julii xi
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-09 by Josette Leenders
De voerpechti(n)ge/
staet julii vi[ta]/
a(nn)[o] xv c xliii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer