SAL7443, Act: V°15.2 (28 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°15.2  
Act
Date: 1549-07-17
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-15 by Josette Leenders
Item in tegewoirdich(eit) des meye(r)s van/
loven(e) gestaen peter foelen sone wijlen/
jans sijn huysvrouwe wonen(de) te boutershe(m)/
de selve bij manissen (et)c(etera) hebben opgedra/
gen met behoirl(iker) verthienissen een/
plecxken bosch groot zijn(de) lxxxviii/
roeden gelegen onder bout(er)shem geh(eten)/
den gasthuys hoeck tusschen denijs/
jorijs ter eend(er) den grooten heyl(igen)geest/
van loeven(e) ter tweed(er) tgasthuys van/
cro(m)menherent ter derd(er) en(de) het straetken/
loepen(de) van cro(m)menherent ten bossche/
toe ter vierd(er) zijd(en) Exp(ositis) imp(ositus) est iure/
he(re)d(itari)[o] (christ)ofel vand(en) hove sone wijlen/
liebrechts wonen(de) te boutershem voirs(creven)/
p(er) mo(nitionem) Et sat(isfacere) et war(andizare) voe(r) ombelast/
goet t(am)q(uam) prout iure cor(am) ty(m)ple heyden/
julii xvii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer