SAL7443, Act: V°16.2-R°17.1 (30 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°16.2-R°17.1  
Act
Date: 1549-07-22
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-15 by Josette Leenders
Allen dat jouffr(ouwe) katlijn(e) van broeckhove(n)/
docht(er) wijlen arnts van broeckhoven/
en(de) wijle(n) jouffr(ouwen) katlijn(en) (christ)i(n)ne van driele/
gehuyssche(n) huysvrouwe pauwels hulsen/
met co(n)sente wille weten(e) en(de) auctorisatie/
desselfs pauwels huers mans in p(rese)ntia/
heeft geconst(itueert) irr(e)vocabil(ite)r procu(r)atie/
macht en(de) auctoriteyt gegeve(n) den selven/
pauwelse hue(re)n man om in hue(re)n name/
en(de) van hue(re)n wegen voe(r) scepen(en) der stadt/
van antw(er)pen oft ande(re) wetten dair des/
beho(r)en sal aen te gaen(e) sceydinge ende/
deylinge met hue(re)n mede co(n)sorten vand(en)/
goeden rinte(n) en(de) erfpachten huer en(de) van/
hue(re)n mede consorten v(er)storve(n) ende gede/
volveert bij doode en(de) aflivich(eit) va(n) wijle(n)/
jouffr(ouwen) joha(n)nen pijnnappels wed(uw)e van/
wijlen jacoppe vand(en) driele hue(r) groot/
moede(r) als zij leefde en(de) mits den gedeelte/
dwelck hair aengedeylt sal wordden/
op tgedeelte vand(en) selve(n) hue(re)n mede/
consorten te verthijden(e) geluften van/
genoech doen(e) Ende voirts oick om te/
appointe(re)n met s(ieu)[r] digo? de s(ain)t jehan/
als e(n)nich geinstitueert erfgenaem(e) he(re)n/
jans wijlen dehair ridders oom der/
voirs(creven) constituan(ten) aengaen(de) seke(r) legaet/
gemaict bijd(en) voirs(creven) he(re)n jan(ne) de hair
//
huer constran(te)? met hue(re)n mede gesuste(re)n/
kinde(re)n des voirs(creven) arnts van(den) broecke/
hoven beloepen(de) tselve legaet soe zij/
seyde van twee duysent karolus guld(en)/
te xx stuv(er)s stuck eens Ende voirts/
generalijck en(de) spe(ci)alijck in des voirs(creven) es/
ende des dien aencleeft al te doen(e) des/
zij const(ituante) met hue(re)n man voirs(creven) selve/
soude moegen doen en(de) beho(r)en te doen(e)/
telcker tijt en(de) plaetsen tegewoirdich en(de)/
voir oegen zij(n)de P(ro)mitt(ens) irrevocabil(ite)r/
ratu(m) cor(am) grave(n) reyniers julii xxii[a]
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer