SAL7443, Act: V°5.2-R°6.1 (11 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°5.2-R°6.1  
Act
Date: 1549-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-27 by Josette Leenders
Item in tegewoirdich(eit) des meye(r)s ende/
scepen(en) van loven(e) gestaen hee(re) en(de) m(eester)/
lambrecht vand(er) haer doctoir in rechten/
deselve heeft opgedragen met behoirl(iker) v(er)/
thienissen acht karolus guld(en) erffel(iker) rinte/
uuyt en(de) van eend(er) rinten van hondert/
en(de) drie en(de) tachtentich karolus guld(en) xiii st(uvers)/
een bl(an)c vallen(de) den iersten dach octobris/
bekint en(de) geconst(itueert) voe(r) scepen(en) van loven(e)/
den achsten octobris a(n)no xv[c] xlvi als jan(ne)/
wijlen crols opd(en) ix[te(n)] dach septembris/
a(n)no xv[c] xlvii toegevallen zij(n) in [bij] deyli(n)g(en)/
op de hoeve ter sluysen met hue(r)en toe/
behoirten toebehoren(de) wijle(n) derfg(enam)[en]/
crols en(de) nu jan(ne) pauli Item noch een(en) karol(us)/
guld(en) erffelijck als wijlen ad(ri)aene crols opd(en)/
selve(n) voirs(creven) dach opde voirs(creven) hoeve sijn/
aengedeylt In welcke beyde voirs(creven) rinten/
vrouwe berbele smols den xvii[te(n)] martii/
lestled(en) es gegoet geweest bijd(en) voirs(creven)/
jan(ne) crols ende welcke vrouwe berbele/
dien navolgen(de) de selve rinte den xv[te(n)]/
maii lestled(en) overgegoet heeft de voirs(creven)/
m(eester) lambrechte van(der) haer Item alnoch drie/
karolus guld(en) erffelijck uuyt en(de) van der/
voirs(creven) rinten van hondert en(de) lxxxiii/
karolus guld(en) xiii st(uvers) een bl(an)c bijd(en) voirs(creven)/
erfgenaem(en) crols opd(en) ix[te(n)] dach a(n)no/
xlvii getransporteert den voirs(creven) m(eester)/
lambrechte Item alnoch drie karolus/
guld(en) en(de) vijf stuv(er)s erffelijck uuyt en(de)/
vand(en) voirs(creven) rinten van hondert en(de)
//
en(de) lxxxiii karolus guld(en) xiii st(uvers) i bl(an)c die/
m(eester) gielis crols sone wijlen gielis den voirs(creven)/
ix[te(n)] dach septembris heeft getransporteert/
den selve(n) m(eester) lambrechte van(der) haer Exp(osito)/
imp(ositus) est m(eester) barth(elmeeus) van(den) heetvelde inden/
name en(de) tot behoeff van m(eester) jan(ne) vand(en)/
heetvelde secretarijs der stadt van lov(ene) /
p(rie)ste(r) canonick van s(in)[te] donaes te brugge/
p(er) mo(nitionem) Et sat(isfacere) V(er)claren(de) m(eester) barth(elmeeus) vand(en) heet/
velde secretarijs der stadt van lov(ene) de pe(n)ni(n)g(en)/
dairmede dese rinten gecocht zijn gecome(n)/
te zijn(e) van xxv rins g(ulden) erffelijck bijd(en)/
mo(m)boren adriaens van duffle afgeleet/
cor(am) to(m)men moer julii 3[a]
ContributorsJef Willemsens , Mi-Je Van Gils
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer