SAL7443, Act: V°6.1-R°7.1 (13 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°6.1-R°7.1  
Act
Date: 1549-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2023-10-29 by Josette Leenders
Item jouffr(ouwe) berbele duffay wed(uw)[e] anth(onijs)/
wijlen le hardi met co(n)sente wille weten(e)/
en(de) bij zijn(e) ende auctorisatie auctorisatie/
glaudii dela thour huers mans nutertijt/
heeft bekint sculd(ich) te zijn(e) den godshuyse/
van s(in)[te] cleren tot boxstel ten live jouffr(ouwen)/
marie le hardi dochter der voirs(creven) jouffr(ouwen) berbelen die zij behoud(en) heeft van(den) voirs(creven)/
anthonijs(e) nutertijt novicie(n) van(den) [inden] voirs(creven)/
godsh(uyse) en(de) op hue(re)n tijt wesen(de) va(n) professien/
soe de voirs(creven) [zelve] jouffr(ouwe) berbele v(er)cleerde achthien/
karolus guld(en) goet en(de) ginghe te weten(e)/
twintich silve(re) d(eniere) geh(eten) stuv(er)s der mu(n)ten/
shertogen van brab(ant) goet en(de) ginghe voe(r)/
elken der voirs(creven) carolus g(ulden) gerekent lijf/
rinten alle ja(r)e op d(en) dach van(den) a(n)niv(er)saris/
der professien der voirs(creven) jouffr(ouwen) marien/
te bet(alen) en(de) op d(en) wissel der stadt van loven(e)/
te leve(re)n jairlijcx soe la(n)ge de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
marie leven sal wair aff den iersten t(er)mijn/
wesen sal van(den) dage der professien der selv(er)/
jouffr(ouwen) marie(n) over een jair en(de) niet eer/
quolib(et) ass(ecu)tu(m) Wel v(er)staen(de) dat de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) berbele [du faij] soe lange zij jouffr(ouwe) berbele/
leven sal en(de) niet lange(r) gestaen sal mits/
den voirs(creven) godsh(uyse) jairlijcx betalen(de) tweelff/
karolus guld(en) van(den) voirs(creven) xviii karolus/
g(ulden) ad mo(nitionem) pig(nus) valens Et t(antu)m In desen/
dat de bijd(er) voirs(creven) jouffr(ouwen) berbele met (con)sente/
als vo(r)e bevorw(er)t dat de voirs(creven) glaude/
egheenssins inde betalinge der voirs(creven) lijf/
rinten oft bewijssenisse der selv(er) lijfrinten/
gehoud(en) en sal wesen mair dat soe v(er)re tvoirs(creven)/
godshuys dair aff in gebreke wa(r)e dat tselve/
godshuys tselve gebreck sal moege(n) v(er)halen/
alleen(e) aen(de) voirs(creven) jouffr(ouwe) berbele en(de) hue(re)/
goed(en) oft erfg(enam)en Ende in des(en) oick geco(n)/
ditioneert en(de) bevorw(er)t [zoe verre] de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
marie in e(n)nich ande(r) godsh(uys) dan int voirs(creven)/
godshuys gestelt oft getransfereert wordde/
dat de voirs(creven) lijfrinte in dien gevalle sal/
volgen den godsh(uyse) dair inne zij getrans/
fereert oft gestelt sal wordden ald(air) zij
//
hue(re) vaste plaetse hebben houden sal cor(am)/
to(m)men moer julii quarta
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer