SAL7443, Act: V°8.3-R°9.1 (17 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°8.3-R°9.1  
Act
Date: 1549-07-06
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-07 by Josette Leenders
Wij jan rombouts en(de) joes de moer scepen(en)/
te loven(e) doen condt een(en)yegelijcken dat op
//
heden date van desen in tegewoirdich(eit) des/
meye(r)s van loeven(e) dair overstaen(de) van/
heerheyd(en) wegen en(de) ons scepen(en) voirs(creven) en(de)/
eygengenoeten van bescreve(n) gielis abs(oloens)/
sone wijle(n) anthonis wonen(de) te lov(ene) heeft/
in ald(er) bester formen vuege wege en(de) manie(re)/
soe hij ald(air) best conste en(de) mochte opge/
dragen met behoirl(iker) verthieniss(en) met ressche/
en(de) met rijse alsulken derthien goud(en) rijders/
vallen(de) jairlijcx opd(en) x[te(n)] dach meye als hij/
heeft en(de) hebben(de) es uuyt eend(er) rinte(n) van/
xxxiii goud(en) rijders ts(jae)[rs] aen en(de) op een(en)/
hoff gelegen ter leeps metten land(en) beempd(en)/
eeusselen bosschen en(de) allen ande(re)n zijn(en) toe/
behoirten in div(er)sen plaetsen onder thieldonck/
herent en(de) dair o(m)trint gelegen wijlen vrancx/
vand(er) leeps en(de) met alle en(de) yegewelcke voirde(r)/
sijn recht dwelck hem e(n)nichssins co(m)peteren(de)/
es oft soude moegen zij(n) in aen oft totten selve(n)/
goed(en) en(de) panden niet uuytgesceyd(en) ende/
den selve(n) gielijse dair uuyt bij orden(en) van/
rechte ontgoet en(de) onterft zijn(de) Soe es dair/
inne gegoet en(de) geerft cornelis van grave/
inden name en(de) tot behoeff der tafelen van(den)/
heyl(igen)geest van s(in)[te] peters prochie te loven(e)/
H(ier) wa(r)en over met ons scepen(en) voirs(creven) als/
eygengenoeten pet(er) moens lieuten(ant) ende/
barth(elmeeus) van(den) heetvelde insgelijcx als eygen/
genoeten Cor(am) quibussat(is) quiquidem/
rogan(tes) quod faciu(n)t scabini lov(anienses) p(re)d(ict)i julii/
vi[ta]
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer