SAL7443, Act: V°9.2-R°10.1 (19 of 597)
Search Act
previous | next
Act V°9.2-R°10.1  
Act
Date: 1549-07-06
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-09 by Josette Leenders
It(em) joha(n)ne pet(er)mans docht(er) wijlen/
mertens wed(uw)e caerlen wijlen van(der) motten/
marscalcx als hij leefde met een(en) mo(m)boir/
hair metten rechte verleent als tocht(er)sse/
joha(n)ne en(de) marie vand(er) motten gesuste(re)n/
kinde(re)n der voirs(creven) gehuysschen elck huer(er) hiier/
met een(en) mo(m)boir en(de) hue(r) affirmeren(de) oudt/
te zijn(e) xxv ja(r)en en(de) dai(re)nbove(n) marck de/
vos man en(de) mo(m)boir a(n)nen van(der) motten/
zij(n)d(er) huysvrouwe(n) en(de) van magdalene(n)/
van(der) motten suster der voirs(creven) a(n)nen om/
des naebescreve(n) staet voe(r) de wethoude(re)n/
der stadt van antw(er)pen opd(en) xxvi[te(n)] dach/
junii a(n)no xv[c] xlix lestled(en) spe(ci)alijck ende/
onwederroepelijck geconst(itueert) zijn(de) gelijck zij/
tselve deden blijcken bij procu(r)atien dairaff/
onder den zegel ten saken der voirs(creven) stadt/
van antw(er)pen geexpedieert zijn(de) Ende oick/
alle de voirs(creven) p(er)soen(en) inden name en(de) van wegen/
lijsbette(n) vand(er) motten zuster der voirs(creven) ge/
suste(re)n vand(er) motten wed(uw)e he(r)berts wijle(n)/
[vacat] en(de) hue(re)n o(m)bejairden kinde(re)n absen(t)/
zij(n)de de welcke zij co(m)paran(ten) geloefden te/
verva(n)gen en(de) in dien te hebben(e) dat soe wa(n)neer/
zij te lande en(de) tot behoirl(iken) ouderdo(m)me sulle(n)/
gecome(n) zijn des nae bescreve(n) staet sullen/
laude(re)n en(de) approbe(re)n en(de) ratifice(re)n als erflied(en)/
Hebben in alle der bester forme(n) vuege wege en(de)/
manie(re) soe zij en(de) elck huer(er) alder best consten/
en(de) mochten hebben uuytgegeve(n) en(de) beky(n)ne(n)/
mits desen uuytgegeve(n) te hebben(e) ja(n)ne/
van dongelbeert en(de) lijsbette(n) va(n) breetzijp/
sijnd(er) huysvr(ouw)[en] voe(r) hen hue(re)n erve(n) ende/
nacomelingen een huys metten toebehoirte(n)/
gestaen te loven(e) inde hoelstrate tegen over/
den rosen(en) hoet tusschen de goed(en) der wed(uw)[en]
//
jans van ouwerghem ter eend(er) en(de) de goed(en)/
der stadt van loven(e) ter ande(r) zijd(en) erffelijck/
te houden(e) en(de) te besitten(e) opd(en) co(m)mere rechte/
dair te vo(r)en uuytgaen(de) te weten(e) op alsulken/
zeve(n) rijders erffelijck dairmen jarlijcx voe(r)/
bet(ailt) negen r(insche) g(ulden) ii st(uvers) als de erfgenaem(en) m(eester)/
gelijns [wijle(n)] van tsestich op alsulken iiii(½) st(uvers) viii [(mi)t(en)]/
ts(jae)[rs] als de cap(it)le van s(in)[te] pet(er)s prochie te lov(ene)/
Ende op alsulken twintich stuv(er)s ts(jae)[rs] erffel(ijck)/
als seke(r) bruederscap inder kerken van s(in)[t] jacops/
te loven(e) oft yemant anders p(er)soneelijck/
opd(en) voirs(creven) wijle(n) caerlen van(der) motten/
en(de) zijnd(er) huysvr(ouw)[en] en(de) hue(re)n borgen jairl(ijcx)/
trecken(de) zij(n) staen(de) te lossen den d(enier) xviii en(de) met/
vollen rinten t(er)m(in)is debit(is) et (con)suet(is) p(er)solven(dos)/
Ende voirts meer op thien karolus g(ulden) te xx st(uvers)/
stuck der mu(n)ten nutertijt in brab(ant) gevalueert/
zijn(de) erffelijcke rinte alle ja(r)e opd(en) vi[te(n)] dach/
der maent van julio te betalen(e) en(de) te loven(e)/
te leve(re)n der voirs(creven) joha(n)nen pet(er)mans voe(r)/
huer tocht en(de) hue(re)n erfg(enaem)[en] voe(r) derflich(eit)/
erffelijck in toecomen(de) tijd(en) Et sub hiis sat(isfacere)/
et war(andizare) prout obligan(tes) et submitten(tes) Met/
cond(ici)[en] dat de possesseurs der voirs(creven) uuytgeg(even)/
goed(en) de voirs(creven) rinte van thien karolus g(ulden)/
sullen moegen lossen en(de) afquijte(n) tot een(en) oft/
twee malen mair niet min dan vier karolus/
guld(en) ts(jae)[rs] dair aff tot een(en) male en(de) elcken/
pe(n)ni(n)ck dair aff met xviii gelijcke d(eniere) en(de) dat/
in zilve(re)n mu(n)ten nu gevalueert zijn(de) ende/
met vollen rinte(n) nae gelinghde vand(er) quijti(n)gen/
Met cond(ici)[en] als tselve afleggen gebue(re)n sal/
sullen de possesseurs van(den) voirs(creven) goed(en) sculd(ich)/
sullen sij(n) te betalen(e) tot hue(re)n laste de geheel/
pontd(eniere) en(de) dats deur reden(en) want de uuyt/
geve(re)n den voirs(creven) jan(ne) en(de) sijnd(er) huysvr(ouw)[en]/
tot behulpe van dien vier karolus guld(en) eens/
gegeve(n) hebben soe hij jan v(er)cleerde cor(am)/
rombouts moer julii vi[ta]
ContributorsJef Willemsens , kristiaan magnus
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2023-05-10 by Jos Jonckheer