SAL7467, Act: R°34.1 (39 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°34.1  
Act
Date: 1573-07-13

Transcription

2021-02-15 by Anton Schuttelaars
Item jan ronboets zone wijle(n) andries(en) ende catlijn(en) /
moons zijn huijsvr(ouwe) woonen(de) te here(n)t hebbe(n) opgedrage(n) /
met behoerl(ijcke) v(er)thijeniss(e) drije carolusg(ulden) te xx st(uijvers) /
tstuck erffel(ijck) rinte vallen(de) jaerl(ijcx) xiiii novembris /
als de voers(creven) opdragere(n) opd(en) xiiii nove(m)bris a(n)no xv[c] /
lxxi voer scepe(nen) des(er) stadt hen bij erff uuijtgeve(n) /
ge(re)serveert hebbe(n) gehadt aen en(de) op ee(n) huijs en(de) hoff /
mette(n) boogaerd(en) alzoe tzelve gelegen is te wiltsele /
binne(n) der vrijheijt der stadt van loeve(nen) tussche(n) de goede(n) /
henricx ronboets ter eenre de goed(en) des goidtshuijs /
van s(in)te geertruijde(n) binne(n) loeve(n) ter tweed(er) de goed(en) /
jans ronboet ter derd(er) en(de) sheere(n) strate ald(aer) ter vierd(er) /
zijd(en) Exp(ositis) soe es daer inne gegoet en(de) geerft ten /
erffel(ijcken) rechte m(eeste)r sijmoe(n) becx ind(en) naem(e) en(de) tot behoeff /
des goidtshuijs van(der) elff duijsent maechde(n) gestae(n) bi(n)ne(n) /
des(er) stadt opde halfstrate p(er) mo(nitionem) Et sat(is) inde /
et war(ans) voer ee(n) goede onverthierde en(de) o(n)belaste /
rinte prout cedere(nde) voerts de v(oer)s(creven) opdragere(n) de(n) voers(creven) /
m(eeste)r sijmoe(n) tot behoeff als voe(r) de constitutie brieve(n) /
daeraff zijn(de) in date voers(creven) mette(n) conditie(n) ende geluefte(n) /
daer inne begrepe(n) te(n) zelve(n) rechte cor(am) liedekercke /
duffle julii xiii[a]
ContributorsInge Moris
Moderated bymyriam bols
Last update: 2013-06-11 by Inge Moris