SAL7467, Act: R°443.1 (497 of 581)
Search Act
previous | next
Act R°443.1  
Act
Date: 1574-05-19

Transcription

2020-01-01 by Anton Schuttelaars
Item peeter smets sone wijlen jacops/
woone(nde) teversberge heeft bekindt schuldich te/
zijn(e) gielis(en) de colvenere sone wijle(n) joos/
woone(nde) tot leeffdale twintich silve(re) pen(ningen)/
geheete(n) stuijvers te drij pl(a)c(ken) tstuck mu(n)te/
ons ge(nedichs) hee(re) sconincx cours e(nde) loop hebbe(nde)/
erffel(ijcke) rente alle jae(re) opd(en) xix[e(n)] maii/
te betaelen(e) e(nde) inder stadt wissele van/
loeven(e) los e(nde) vrij Oijck van x[e] xx[e] ende/
alle ande(re) pen(ningen) te leveren ass(ecutu)m ad mo(nitionem)/
pignus apud eversberge valens et t(antu)m/
Met conditien dat de v(oer)s(creven) bekinder de v(oer)s(creven)/
rente van twintich st(uijvers) sal mogen losse(n) ende/
quijten tallen tijden alst hen gelieven sal elcke(n) /
der voers(creven) pen(ningen) met sesthien gelijcke pen(ningen)/
munte voers(creven) ac cum obligan(do) et submitte(ndo)/
cor(am) eisdem
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-22 by Inge Moris