SAL7467, Act: V°137.3-R°138.1 (181 of 581)
Search Act
previous | next
Act V°137.3-R°138.1  
Act
Date: 1573-10-30

Transcription

2020-01-01 by Anton Schuttelaars
Item willem meerbais zone wijle(n) jans/
woonen(de) te loven(e) heeft bekindt schuldich te/
zijn(e) anthoenis(sen) bollaerts zone wijle(n) vrancx/
/ woonen(de) insgel(ijcx) te loven(e) thie(n) zilve(re) penn(ingen)/
geheete(n) stuvers te iii pl(a)c(ken) tstuck der mu(n)te(n)/
shertoge(n) van brab(an)t cours ende loop hebbe(nde)/
erffel(ijcke) rinte alle jaere opden naestleden dach/
octobris te betaele(ne) ende ind(er) stadt wissele/
van love(ne) los ende vrij (et)c(etera) Oijck van x[en] xx[en] /
honderste(n) en(de) allen anderen penn(ingen) zoe wel ordinar(is)/
als extraordinaris te levere(n) in futuru(m) quolib(et)/
ass(ecu)[tu(m)] et ad mo(nitionem) pignus valens et t(antu)m met/
conditie(n) dat de voers(creven) bekindere de voers(creve)[n]/
erffrinte zal mogen affleggen talle(n) tijd(en) alst he(m)/
gelieven sal tot een(re) twee drije oft vier/
malen maer nijet min dan elck vierendeel/
daeraff tee(n)nemale en(de) elcken penn(inck) daeraff /
met zesthien gelijcke penn(ingen) en(de) altijt met/
volle rente naer gelinghde van(den) tijde/
Consenteren(de) voerts de voers(creven) bekindere(n) den/
voers(creven) anthoenis(se) tot meerde(r) vasticheijt ende/
versekerheijt van(den) voers(creven) erffven dat hij hem/
zal moge(n) doen leijde(n) zoe wa(n)neer he(m) believe(n)/
sal tot allen zijn goeden beijde have en(de) erffve/
tsij met mai(n)mise oft anderssints zoot he(m)/
belieft best gelieven ende goet duncke(n) zal/
obligan(do) et submitte(ndo)
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-01 by Inge Moris