SAL7495, Act: R°1.4-V°1.1 (1 of 179)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.4-V°1.1  
Act
Date: 1603-06-26
LanguageLatinum

Transcription

2020-05-27 by Jozef D'Hoore
Item daniel fockaert wonen(de) bynnen de stadt/
van brussel alhier gearresteert by guillen/
galliet woone(nde) bynnen de stadt van luyck/
heeft geloeft ende geloeft midts desen in handen/
des h(ee)[ren] meyers van loven tallen uren ende/
tijden en(de) ter mannissen desselffs heeren/
/ meyer wederomme inne tecomen bynnen xiiii/
daeghen naestcomen(en) daerinne h(ee)[r] en(de) m(eeste)r willem/
dentels licen(tiaat) in beyd(en) rechte als agent des/
voors(chreven) guilliams is consenteren(de), hebben de/
sel(ve) daniel in dye oorsaecke zijn(en) behoorl(icken)/
eedt gedaen voor des voors(chreven) is deselve/
daniel v(er)blijve(nde) zijn(en) persoon en(de) goeden/
ruerende en(de) onrueren(de) p(rese)nt en(de) toe(comen)[de], ende da/
tot dyen renun(cierende) van allen ende iegenwel(cke)/
previlegien en(de) exceptien geen(en) uuytgescheyden/
coram opstal ophem junii xxvi 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer