SAL7495, Act: R°124.3-V°124.1 (282 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°124.3-V°124.1  
Act
Date: 1604-02-17
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-08 by Willy Stevens
Item m(eeste)r jan schelckens sone wijlen jans woonen(de)/
bijnnen des(er) stadt loven in p(rese)ntia heeft/
gecedeert getransporteert en(de) overgegeven cedeert/
transporteert en(de) geeft over midts desen m(eeste)r
//
willem devos p(rese)nt en(de) accepteren(de) eene erffel(ijcke)/
rente van drije carol(us)gul(den)s te xx s(tuijvers) stuck daerinne/
v(er)bonden staen willem v(er)calsteren en(de) XXX? paps/
zijn(e) huijsvro(uwe) met schepen(en) brieven van loven in/
date xi decemb(ris) 1600 in prima met alle de/
v(er)loopen daeraff ombetaelt open staen(de), cederen(de)/
transportee(ren) en(de) geven(de) voorts over den voors(chreven)/
m(eeste)r willem devos derffbrieven daeraff zijn(de)/
met allen en(de) iegel(ijcken) geloeften en(de) conditien daer/
inne begrepen eodem iure coram beringhen/
liebrechts feb(rua)[rii] xvii[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer