SAL7495, Act: R°133.2 (305 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°133.2  
Act
Date: 1604-03-01
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Item in p(rese)ntia villici (et)c(etera) gestaen jan wiggers sone/
wijlen christoffels en(de) anna wiggers suster des/
voors(chreven) jans met consente wille weten ende/
overstaen(e) van henrick beckers haers mans/
wooonen(de) tot holsbeeck p(er) mo(nitionem) hebben opgedraghen/
met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dach(mael) landts gelegen/
onder holsbeeck voors(chreven) opden grooten savel regen(oten)/
s(ieu)[r] cappiteijn martin meijnaerts ter i[e] sh(ee)[ren] straete/
boven tgemphoff ter ii[e] en(de) tgrootgasthuijs/
bijnnen loven ter iii[e] zijde, Item noch een halff/
dach(mael) landts gelegen opde cleijnen savel oock/
onder holsbeeck voors(chreven) regen(oten) den voors(chreven) capiteijn/
martin meijnaerts ter i[e], den heiligen geest van holsbeeck/
landt ter ii[e] de bempden geheeten de baecken? ter iii[e]/
zijde, expo(sitis) impo(situs) est andries corthoudt inde naem/
en(de) tot behoeff van(de) voors(chreven) s(ieu)[r] capiteijn martin/
meijnaerts p(er) mo(nitionem) et sat(is) de voors(chreven) opdraegeren/
obligan(do) submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et war(as) tvoors(chreven) dachm(ael) op zeker cleijnen heren chijns/
bedragen(de) ontrent een(en) halven stuijver tsj(ae)[rs] en(de)/
tvoors(chreven) halff dach(mael) op gelijcken cleijnen chijns/
tamquam prout iure coram liebrechts/
rivieren martii prima 1606 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer