SAL7495, Act: R°134.3 (309 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°134.3  
Act
Date: 1604-03-06
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-16 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meijers en(de) schepen(en) van/
loven naebes(chreven) gestaen cath(elij)[ne] schuerkens dochter wijlen/
peeters met consente en(de) overstaen(e) lambrecht moons/
haers mans woonen(de) te blanden onder de prochie van/
bierbeke p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorlijcke/
v(er)thijden(isse) een dach(mael) landts gelegen tot blanden/
inde hinckendelle tusschen de goeden jooris smeets/
in deene de voors(chreven) lambrecht ter ii[e] en(de) iii[e] ende/
rogierkens bossch ter iiii[e] zijde expo(sita) impo(situs) est/
sebastiaen ackermans woonen(de) tot blanden voors(chreven)/
p(er) mo(nitionem) et sat(is) indivis(im) et war(as) voor ombelast/
iure, es conditie en(de) merckel(ijck) onderspreck dat/
de voors(chreven) sebastiaen dwater comen(de) opt voors(chreven)/
landt zal moghen gevoegelijcken affleijen inde/
grachte liggen(de) aent goet des voors(chreven) lambrechts/
coram duffele beringhen martii vi[a] 1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer