SAL7495, Act: R°24.2 (53 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°24.2  
Act
Date: 1603-08-2
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-05 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eit) der schepen(en) van loven/
naerbes(chreven) gestaen steven van meerbeeck andries/
carels en(de) henrick carels alle als erffgen(aemen) van/
mathijs wijlen van hoogenberghe alle woonen(de) te/
loven hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse)/
een huys met zijne toebehoorten kelder achterhuys/
schaelgije met een(en) blauwen theynenback gestaen bynnen/
des(er) stadt loven inde steenstraete genaempt die
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-10-05 by Jozef D'Hoore
Op heden den xxiii[a]/
feb(rua)rii 1604/
geco(m)pareert maria an /
hoogenberge huysvr(ouw)e/
stevens van/
meerbeecke dewel(cke)/
heeft geratificeert/
dese goedinge van(den)/
huyse vande halff leene voor soo vele haer is aengaen(de), coram liebrechts rivieren/
scab(ini) lovaniens(es)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer