SAL7495, Act: R°24.3-V°24.1 (54 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°24.3-V°24.1  
Act
Date: 1603-08-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-11 by Jozef D'Hoore
Alleen voor soo vele haer is aengaen(de) coram liebrechts, rivieren
//
gaest lelie regen(ooten) den pelgerim ter i[e],/
en(de) ii[e] thuys geheten de wieghe ter iii[e] en(de) die/
voors(chreven) steenstraete voor ter iiii[e] zijde, exp(ositio)/
juris etc(eter)a jan causmans en(de) e(lisa)b(e)th van stock/
zijne huysvr(ouw)e ex mo(nitionem) et sat(is) de voors(chreven)/
opdraege(re) obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in/
forma et war(as) opde commeren en(de) lasten naerbes(chreven)/
Te weten(e) op(de) xx s(tuyvers) een oort erffel(ick) aen tgoidtshuys/
van ghempe. Item op thien stuyvers erffel(ick)/
aen het capittele van s(in)[te] pieters alhier. Item/
op drije peeters daermee jaere(lickx) voorbetaelt/
drije rinsg(u)l(den) en(de) xiiii s(tuyvers) aent tgoidtshuys van(de)/
predicheeren alhier. Item op twelff rinsg(u)l(den)/
iii s(tuyvers) een blanck erffel(ick) te quytten den penn(ingen)/
xviii aen bernaert de smet al erffchijns en(de)/
rente ten gewoonlijcken tijde en(de) termijne te/
betaelen(en) naer inhoudt der brieven en(de) bescheeden/
daeraff zijn(de), coram schore rivieren/
augusti xxvii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-10-11 by Jozef D'Hoore
Voor dijen abus/
is geweest in dit/
waerschap van xx s(tuyvers)/
een oort soo es nochtans/
dat tsel(ven) gedraeght/
xxxii s(tuyvers) een oort op/
daerinne alle die/
voors(chreven) opdraegen/
hebben geconsenteert/
en(de) hem causman/
tsel(ven) laeten corten/
twe(en)twintich rinsg(u)l(den)/
die hij aen hem/
noch resteren(de) was/
coram borcht/
vorst feb(rua)[rii]/
xxvii 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer