SAL7495, Act: R°25.2-R°25.3 (56 of 517)
Search Act
previous | next
Act R°25.2-R°25.3  
Act
Date: 1603-08-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-25 by Jozef D'Hoore
Item de voors(chreven) jan cansmans in pr(rese)ntie heeft/
opgedraeghen met behoorl(icke) verthijden(isse) tvoors(chreven) huys/
met allen zijn(en) toebehoorten exp(osito) en(de) die voors(chreven)/
steven van meerbeeck andries en(de) henrick carels/
juris ex mo(nitionem) redi(di)[t] ende voorts meer op eene/
voortaen(e) erffel(ijcke) rente van achthond(ert) penn(ingen)/
geheeten carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) stuck loopen(de) munte/
erffel(icke) rente boven de voors(chreven) lasten en(de) commeren/
hier voor gespecificeert alle jaere opden xxvii[e] dach/
augusti te betaelene Ende ind(er) stadt wissele/
van loven(e) los en(de) vrije es ook van x[e] xx[e] c[e] en(de) alle/
andere penn(ingen) geimponeert oft alnoch te imponeren/
te leveren den voors(chreven) erffgen(aemen) in toe(komen)[de] tijden telcken termijne als schult met rechte v(er)wonnen/
Geloven(de) voorts de voors(chreven) jan cansmans de voors(chreven)/
rente jaerl(ijckx) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck)/
te betaelen(e) en(de) als vore te leveren quolibet assecut(um) met conditie dat de voors(chreven) gehuijschen die voors(chreven)/
rente zullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden/
alst hen gelieven sal teenemaele en(de) elcken carol(us)/
gulden daeraff met xvi[e] gul(den) carol(us) gul(den)s en(de) met/
volle rente coram eis(dem) Ende onder stondt aldus/
Wij steven van meerbeeck andries en(de) henrick carels/
bekinnen midts desen betaelt te zijn van jan cansmans/
vande gereede penn(ingen) ter causen van desen coop v(er)schenen/
met oock die twintich gul(den)s ter causen vande/
waterloop met oock van(de) hooghen behoudel(ijck) dat wij/
reserveren opt sel(ven) huys onse rente van acht rinsg(u)l(den)/
erffel(ijck) act(um) feb(rua)[rii] xxvii 1604 andries/
carels hendrick carels en(de) het marck van steven van meerbeeck
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-10-25 by Jozef D'Hoore
In quitan(tie) van/
dese acht rinsg(u)l(den)/
h(ie)[r] augusti xxvi/
1617 In prima/
et sit vacat
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer