SAL7495, Act: R°26.2-V°26.1 (58 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°26.2-V°26.1  
Act
Date: 1603-08-29
LanguageLatinum

Transcription

2021-04-10 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eydt) des meijers en(de) de/
schepen(en) van love(n) naerbes(chreven) gestae(n) reijnier/
aerdts sone wijlen jans hem sterckmaecken(de)/
en(de) in dese(n) oock v(er)vangen(de) marie aerdts zijne/
suster p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke)/
v(er)thijden(isse) het vierendeel van een geleghe gestae(n)/
tot opvelpe opde heije regen(ooten) derffgen(aemen)/
sijetarts ter i[e] peter tilcarts ter ii[e] de/
munckcauter ter iii[e] en(de) het heijcken ter iiii[e] zijd(en)/
/ Exp(osito) soo sijn daerinne wettelyck gegoijdt en(de)/
geerft ten erfel(ijcken) rechte willem van outgarden/
brouwer woonen(de) inde christoffel alhier en(de) digna/
van nijvele zijn(re) huysvr(ouw)e Et sat(is) die voors(chreven)/
opdraeger obligan(do) et submitten(do) et war(as)/
de geheele erffve oft gelege op een huure? aend(en)/
h(ee)[re] van(den) gronde twee clinckaerts aen derffgen(aemen)/
suitarts zoo verre men bevindt diesel(ve) daerop/
uuyt te gaene en(de) xxviii st(uyvers) tsj(ae)[re] voor het/
predicken van passie tanqua(m) prout iure, Coram/
beringhe, liebrechts augusti xxix[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer