SAL7495, Act: R°26.2-V°26.1 (58 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°26.2-V°26.1  
Act
Date: 1603-08-29
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-25 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eydt) des meyers en(de) de/
schepen(en) van loven naerbes(chreven) gestaen reynier/
aerdts sone wijlen jans hem sterckmaecken(de)/
en(de) in desen oock v(er)vangen(de) marie aerdts zijne/
suster et mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke)/
verthijden(isse) het vierendeel van een geleghe gestaen/
tot opvelpe opde heye regen(ooten) derffgen(aemen)/
syetarts ter i[e] peter tilcarts ter ii[e] de/
munckcauter ter iii[e] en(de) het heycken ter iiii[e] zyde/
/ exp(osito) soo sijn daerinne wettelyck gegoydt en(de)/
geerft ten erfel(ijcken) rechte willem van outgaerden/
brouwer woonen(de) inde christoffel alhier en(de) digna/
van nijvele zijn(e) huysvr(ouw)e et sat(is) de voors(chreven)/
opdraegers obligan(do) et submitten(do) et war(ans)/
de geheele erffve oft gelege Op een huure aend(en)/
h(ee)[re] van(den) gronde twee clinckaerts aen derffgen(aemen)/
suetarts zoo verre men bevindt diesel(ve) daerop/
uuyt te gaene en(de) xxviii st(uyvers) tsj(ae)[re] voor het/
predicken van passie tanqua(m) prout iure Coram/
beringhe liebrechts augusti xxix[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer