SAL7495, Act: R°42.1 (99 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°42.1  
Act
Date: 1603-09-27
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-31 by Jozef D'Hoore
Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van loven naerbes(chreven) gestaen m(eeste)r willem de vos/
hebben(de) om des naerbes(chreven) staet te doene volcomen/
macht en(de) procura(ci)e irrevocabel hem gegeven/
bij ingel puttaers met anna trismans zijn(e)/
huysvr(ouw)e en(de) joachim kenis met maria trismans/
zijn(e) huysvr(ouw)e alle als erffgen(aemen) wijlen pieter/
trismans gepass(eer)[t] voorden not(ari)s g. duynhoven/
en(de) zeker getuyghen opden xxv[e] sept(embris) 1603 alhier/
gesien en(de) gebleken heeft opgedraeghen met/
behoorl(ijcke) v(er)thyden(issen) drye dachm(ael) landts gelegen/
tot birbeecke aen(de) lange haeghe regen(ooten) die/
herbaene ter i[e] tgodtshuys van bierbeeck met/
j(onk)[er] jan van rijckel lant ter ii[e] [vacat]/
[vacat] /
Exp(osito) im(positus) est s(ieu)[r] jan van rijckel woonen(de)/
bynnen des(er) voors(chreven) stadt loven p per mo(nitionem) et/
sat(isfactionem) die voors(chreven) opdraege(ren) uuyt crachte voors(chreven) obligan(do)/
et submitten(do) p(er)sonas et bona suorum constit(uendi) in/
forma, et war(ans) op 1(½) s(cellinc) groot chijns inde hoeve/
van vlierbeeck tot birbeeck voors(chreven) tanqua(m)/
prout iure Coram duffle, beringhen sept(embris)/
xxvi[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer